Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Zarządzanie czasem i zadaniami

Celem szkolenia jest:

 • Przedstawienie uczestnikom zależności pomiędzy skutecznym zarządzaniem czasem a wymiernymi efektami pracy;
 • Zwiększenie efektywności własnej pracy;
 • Zwiększenie siły motywacji do podjęcia konkretnych zmian, związanych z zarządzaniem czasem;
 • Nabycie umiejętności określania i definiowania własnych celów, zgodnych z celami firmy;
 • Nabycie umiejętności planowania, hierarchizacji zadań i wyznaczania priorytetów. 

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich osób, które pragną zwiększyć efektywność własnej pracy, a także funkcjonowania w życiu codziennym poprzez wdrożenie podstawowych zasad zarządzania czasem.

Program szkolenia obejmuje nastepujące zagadnienia:

1. Na czym polega zarządzanie czasem - potrzeba zarządzania czasem.

 • Odpowiadamy na pytania: Czym jest czas? Ile jest prawdy w powiedzeniu, że „czas to pieniądz”? Czy można kupić czas lub otrzymać czas? Czas to wymiar lecz poczucie czasu jest czymś względnym.
 • Czym jest zarządzanie czasem - rozkładamy pojęcie zarządzania czasem na części pierwsze i wspólnie dochodzimy do definicji.
 • Skąd wzięła się potrzeba zarządzania czasem?

2. Korzyści wynikające z prawidłowego zarządzania czasem.

 • Ćwiczenie służące przedstawieniu ilości zdarzeń zachodzących w określonych okresach, pojawiających się zakłóceń i utrudnień w zrealizowaniu pewnych działań.
 • Pokazanie o ile więcej elementarnych czynności, składających się na zadania można by wykonać dzięki sprawnemu zarządzaniu czasem.

3. Planowanie i jego znaczenie w zarządzaniu czasem i zadaniami.

 • Czym są zadania - rozmieszczenie poszczególnych czynności w czasie.
 • Struktura podziału prac. Wspomaganie planowania programami komputerowymi (MS Outloock, MS Project).
 • Kontrolowanie planu.
 • Zmiany - czym są zmiany, dlaczego występują, jaki jest ich wpływ na przyjęte w planie założenia.
 • Metody planowania z uwzględnieniem zmian.

4. Formułowanie własnych celów spójnych z celami firmowymi.

 • Cele ilościowe i jakościowe.
 • Plany ilościowe i jakościowe.
 • Cele długoterminowe i krótkoterminowe.
 • Plany długoterminowe i krótkoterminowe.
 • Krzywa uczenia się.

5. Autodiagnoza - ćwiczenie - mój osobisty „potencjał czasu.”

6. Budżetowanie czasu.

 • Opracowywanie harmonogramów.
 • Hierarchizacja celów i zadań.
 • Wyrównywanie obciążeń czasowych. Histogramy i diagramy.

7. Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu czasem i zadaniami.

 • Jak radzić sobie z tymi błędami.
 • Przewidywanie wystąpienia błędów i unikanie błędów w zarządzaniu czasem.

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

Szkolenie trwa 1 dzień (ok. 7 godzin), w tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa).

Rozkład czasu zajęć:

  godziny
Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.
9.00 - 9.30
Zajęcia
9.30 - 11.00
Pierwsza przerwa kawowa
11.00 - 11.15
Zajęcia
11.15 - 12.45
Przerwa obiadowa
12.45 - 13.30
Zajęcia
13.30 - 15.00
Druga przerwa kawowa
15.00 - 15.10
Zajęcia
15.10 - 16.20
Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów
16.20 - 16.30

    

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • Multimedialna prezentacja
 • Interaktywne ćwiczenia grupowe
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Testy diagnostyczne
 • Studium przypadku
 • Elementy wykładowe
 • Dyskusja
 • Burza mózgów i inne.

Koszt:

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 990 zł + VAT

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób z jednej firmy, proponujemy atrakcyjne zniżki:

 • W przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy - zniżka 10%
 • W przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy - zniżka 15%

Dodatkowo proponujemy zniżkę w wysokości 5% osobom zgłoszonym najpóźniej 21 dni przed planowanym terminem szkolenia. Warunkiem otrzymania tej zniżki jest uiszczenie opłaty za szkolenie nie później niż 21 dni przed jego rozpoczęciem.

Możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego z tego tematu.

Zapraszamy do złożenia zapytania - dostosujemy program, charakter i miejsce szkolenia do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług. 

Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00
fax: 22/ 300 11 51
Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: