Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWCÓW

Celem szkolenia jest:

 • Zwiększenie efektywności sprzedaży zespołu handlowców
 • Ogólne podsumowanie i zweryfikowanie strategii zarządzania zespołem handlowym

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kierowników zespołów sprzedażowych
 • Kierowników zespołu handlowców stacjonarnych i terenowych
 • Kierowników zespołów marketingowych
 • Regionalnych kierowników sprzedaży
 • Osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania podwładnymi  oraz usprawnić funkcjonowanie podległego obszaru sprzedaży

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Pozyskanie umiejętności w zakresie wyznaczania celów oraz sztuki motywowania i angażowania
 • Rozwijanie umiejętności sztuki przewodzenia
 • Poznanie kluczowych metod realizacji planów sprzedaży
 • Wzrost umiejętności organizacyjnych

Ramowy program szkolenia:

1.  Analiza działalności handlowej:

 • Ocena skuteczności działań zespołu
 • Identyfikacja przyczyn nieskuteczności działań i metody niwelowania

2.  Określanie celów oraz organizacja pracy zespołu:

 • Asygnowanie priorytetów
 • Wyznaczanie celów indywidualnym handlowcom
 • Wyznaczanie celów zespołowi handlowców
 • Standaryzacja w zakresie obszaru wyników

3.  Zadania menedżera:

 • Motywacja/motywowanie
 • Zwalczanie czynników zmniejszających motywację sprzedawców
 • Płacowe systemu motywowania
 • Pozapłacowe systemu motywowania
 • Wspieranie a stawianie wymagań
 • Dyscyplinowanie zespołu

4.  Wydawanie poleceń i delegowanie zadań:

 • Polecenie - forma oraz przekaz
 • Asertywność i prawidłowa komunikacja menedżera i zespołu
 • Informacja zwrotna

5.  Skuteczne przewodzenie:

 • Budowa wizerunku przywódcy
 • Sygnały werbalne i niewerbalne
 • Komunikacja z zespołem
 • Sztuka słuchania
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole

6.  Controlling:

 • Raportowanie
 • Zasady kontroli efektywności działań handlowców
 • Umiejętność oceniani pracowników

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).

 

                                    

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • Interaktywne warsztaty prowadzone multimetodą
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Scenki sytuacyjne
 • Symulacje
 • Konsultacje
 • Dyskusje
 • Burze mózgów
 • Case study
 • Fragmenty filmów i nagrań audio
 • Testy auto-diagnostyczne
 • Elementy wykładowe

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie. Materiały zawierają także instrukcje do ćwiczeń rozwojowych asertywności.

 

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   

 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl
Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: