Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA CZASU

 

Celem szkolenia jest:

 • Przedstawienie uczestnikom zależności pomiędzy skutecznym zarządzaniem czasem a wymiernymi efektami pracy;
 • Zwiększenie efektywności własnej pracy;
 • Zwiększenie siły motywacji do podjęcia konkretnych zmian, związanych z zarządzaniem czasem;
 • Nabycie umiejętności określania i definiowania własnych celów, zgodnych z celami firmy;
 • Nabycie umiejętności planowania, hierarchizacji zadań i wyznaczania priorytetów. 

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich osób, które pragną zwiększyć efektywność własnej pracy, a także funkcjonowania w życiu codziennym poprzez wdrożenie podstawowych zasad zarządzania czasem.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

Zwiększenie osobistej wydajności oraz efektywne gospodarowanie czasem poprzez właściwe wykorzystanie poznanych technik.

Poprawa samopoczucia, dzięki zmniejszeniu napięcia wywolanego przez stresogeny presji czasu.  

Program szkolenia:

Propozycja programu szkolenia zostanie zmodyfikowana pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta.  

 1. Wstęp

 • omówienie celów szkolenia
 • ćwiczenia zapoznawcze i wprowadzające

2. Tort sukcesu - co wpływa na sukces?

3. Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie:

 • motywacja - czemu służy i na czym polega
 • hierarchia potrzeb wg Maslova
 • dwuczynnikowa teoria F. Herzberga - test automotywacji

4. FUKO - narzędzie konstruktywnej krytyki

5. Wyznaczenie celów  i planowanie:

 • jak skonstruować cel by zwiększyć szanse na jego realizację
 • definiowanie celów
 • zasada SMART, krzywa Gaussa, zasada 60/20/20, cele krótko- i długoterminowe

6. Zarządzanie priorytetami i techniki ustalania ważności zadań:

 • podział zadań na pilne, niepilne, ważne i nieważne
 • zasada ABC
 • formuła WARTO

7. Deadline - terminowość realizacji zadań:

8. Omówienie skutków w tym płynących korzyści

9. Zarządzanie sytuacyjne:

 • cechy dobrego zespołu
 • test z podziałem na role w zespole, omówienie ról

10. Pozycja lidera:

 • aspekt wspieram - wymagam
 • style zarządzania

11. Delegowanie zadań:

 • omówienie przyczyń - dlaczego warto to robić
 • omówienie korzyści z delegowania zadań
 • problemy na które natrafimy oraz przykładowe rady jak sobie z nimi radzi

12. Metody zarządzania czasem:

 • metoda TMI
 • metoda ABC

13. Złodzieje czasu - identyfikacja oraz omówienie jak sobie z nimi radzić

 

Przykładowy rozkład czasu zajęć:

 

1 dzień

2 dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

08.30 - 09.00

8.30 - 9.00

Zajęcia

09.00 - 10.30

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

10.30 - 10.45

10.30 - 10.45

Zajęcia

10.45 - 12.30

10.45 - 12.30

Przerwa obiadowa

12.30 - 13.15

12.30 - 13.15

Zajęcia

13.15 - 14.45

13.15 - 14.45

Przerwa kawowa

14.45 - 15.00

14.45 - 15.00

Zajęcia

15.00 - 16.30

15.00 - 16.30

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.30 - 17.00

16.30 - 17.00

Zakończenie szkolenia

17.00

17.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

17.00 - …

17.00 - …

  

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • Interaktywne warsztaty prowadzone multimetodą
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Scenki sytuacyjne
 • Symulacje
 • Konsultacje
 • Dyskusje
 • Burze mózgów
 • Case study
 • Fragmenty filmów i nagrań audio
 • Testy auto-diagnostyczne
 • Elementy wykładowe

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie. 

Zapraszamy do złożenia zapytania - dostosujemy program, charakter i miejsce szkolenia do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   

Anna Jabłonowska

Competitive Skills Sp. z o.o.

ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa

tel: 22/ 401 31 00 

fax: 22/ 300 11 51

szkolenia@competitiveskills.pl 

ajablonowska@competitiveskills.pl

 

 

 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: