Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W PRACY HANDLOWCA

 

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie psychologiczno-socjologicznych podstaw tworzenia wizerunku firmy
 • Ćwiczenie technik skutecznego komunikowania się w biznesie, w tym technik asertywnych wypowiedzi
 • Poznanie i ćwiczenie zastosowania technik perswazyjnych, wywierania wpływu na odbiorców
 • Ocena własnych umiejętności prezentacyjnych
 • Uczenie się reagowania w sytuacji kryzysowej

Szkolenie skierowane jest do:

 • Handlowców, doradców, przedstawicieli handlowych, sprzedawców
 • osób, których zadaniem jest profesjonalne prezentowanie produktów i usług
 • osób, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie wzbudzania u utrzymywania zainteresowania swoich słuchaczy

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • pozyskanie umiejętności w zakresie przekazywania sensownych i przekonujących treści w sposób jasny, klarowny i ciekawy
 • umiejętność kontrolowania dynamiki wystąpienia poprzez stosowanie skutecznych technik, dotyczących emisji głosu, mowy ciała, wykorzystania przestrzeni i interakcji ze słuchaczami (odbiorcami)
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi oraz konfliktowymi sytuacjami podczas wystąpień, spotkań, a przy okazji w innych okolicznościach służbowych i prywatnych

Ramowy program szkolenia:

 
Kreowanie wizerunku firmy i jej prezentacja podczas wystąpienia
 • Psychologiczne i socjologiczne podstawy autorytetu i atrakcyjności firmy
 • Wykorzystanie symboli korporacyjnych dla zwiększenia atrakcyjności wizerunku firmy
 • Zasady opracowywania i skutecznej prezentacji firmy w mediach i w czasie wystąpień publicznych
 • Rola „mówcy” w kreowaniu wizerunku firmy i inne niezbędne elementy skutecznego przekazu
Zasady skutecznej komunikacji w biznesie
 • Psychologiczne i społeczne uwarunkowania skutecznej komunikacji w biznesie
 • Komunikacja biznesowa, a komunikacja w życiu prywatnym - dlaczego dusza towarzystwa ma problemy z wystąpieniami w pracy?
 • Świadome i celowe wykorzystanie mowy ciała (komunikacja niewerbalna)
 • Wypowiedzi para-językowe (intonacja, milczenie, wysokość głosu, rytm i tempo mówienia)
 • Sztuka formułowania wypowiedzi - właściwa argumentacja i kontrargumentacja, stosowanie technik perswazji, szybkie reagowanie na różne rodzaje pułapek słownych, właściwe reakcje na krytykę
 • Wchodzenie w relacje z uczestnikami - interakcja podczas wystąpień, przemówień, zebrań i innych spotkań biznesowych
 • Wykorzystanie warunków technicznych i przestrzeni
 • Wykorzystanie warunków sytuacyjnych
 • Bariery skutecznej komunikacji, postawy, obiekcje, zastrzeżenia, stereotypy i inne blokady - sposoby przezwyciężania barier
Prezentacja - wystąpienie na forum - 3 klucze do sukcesu
 • Przygotowanie się do prezentacji z uwzględnieniem wszystkich jej aspektów
 • Ukierunkowanie na realizację celu prezentacji
 • Wykorzystanie skutecznych technik wspierających przekaz i technik perswazyjnych
Prezentacja - Power Point i inne narzędzia wspierające
 • Struktura prezentacji i pojedynczego slajdu
 • Zasady budowania treści i grafiki
 • Dynamizowanie prezentacji - audio, video
 • Zasady korzystania z narzędzi wspierających, jak np. prezentacji w Power Point, tablic i flipchartów

Tuning wizerunku

 • Zasady dopasowywania własnego wizerunku do odbiorców - dążenie do pozyskania sympatii i zaufania słuchaczy
 • Główne zasady wizażu w kreowaniu własnego wizerunku i wizerunku firmy
Sytuacje kryzysowe w wystąpieniach publicznych
 • Identyfikacja sytuacji kryzysowej
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową, najczęściej popełniane błędy
 • Radzenie sobie z obiekcjami, perspektywa współpracy w przyszłości  
Kontrolowanie emocji przed prezentacją i w trakcie wystąpienia
 • Trening
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
Podczas szkolenia proponujemy następujące symulacje (filmowane i odtwarzane z komentarzem dla uczestników symulacji):
 
Symulacja 1 - Wystąpienie publiczne na forum (możliwość przeprowadzenia symulacji na scenie teatralnej)
 
Symulacja 2 - Wystąpienie podczas zebrania służbowego
 
Na potrzeby naszych Klientów możemy zaaranżować jeszcze inne sytuacje symulacyjne, w zależności od określonego celu szkolenia.
 
Szkolenie prowadzone jest przez moderatora i w zależności od ostatecznie określonego programu szkolenia wspierane przez dodatkowych ekspertów.
 

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).

 

                                    

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metodyka prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • szkolenie prowadzone jest w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie wszystkich uczestników szkolenia
 • elementy wykładowe ograniczone są do minimum i stanowią podstawę do wprowadzania praktycznych form szkolenia, oraz podsumowania
 • uczestnicy podczas szkolenia ćwiczą na bieżąco zdobywane umiejętności i uzyskują wskazówki, dotyczące rozwoju tych umiejętności w przyszłości
 • uczestnicy biorą udział w symulacjach wystąpień, wchodzą w interakcję ze swoją „widownią”, poddawani są różnego typu doświadczeniom (np. trudni słuchacze, utrudnienia techniczne itp.)
 • uczestnicy poddawani są szeregowi innych działań dydaktycznych, biorą udział w dyskusjach, burzach mózgów, modelowaniu zachowań, licznych ćwiczeniach grupowych i indywidualnych
 • dodatkowo uczestnicy będą mogli rozwiązać testy auto-diagnostyczne i otrzymać indywidualne interpretacje i sugestie rozwojowe do własnego wykorzystania w przyszłości

Kontakt: 

 
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2
02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00
fax: 22/ 300 11 51 
szkolenia@competitiveskills.pl
 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: