Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

 

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie psychologiczno-socjologicznych podstaw tworzenia wizerunku firmy.
 • Ćwiczenie technik skutecznego komunikowania się w biznesie, w tym technik asertywnych wypowiedzi.
 • Poznanie i ćwiczenie zastosowania technik perswazyjnych, wywierania wpływu na odbiorców.
 • Ocena własnych umiejętności prezentacyjnych, w tym udzielania wywiadów dla mass mediów, przyjęcie konstruktywnej krytyki i praca nad udoskonaleniem formy przekazu.
 • Uczenie się reagowania w sytuacji kryzysowej.

Szkolenie skierowane jest do:

 • managerów, kierowników, którzy stają przed koniecznością wystąpień przed większą grupą słuchaczy
 • przedstawicieli handlowych i innych osób, których zadaniem jest profesjonalne prezentowanie produktów i usług
 • osób, które chcą nauczyć się tworzenia interesujących prezentacji i projektowania przekonywujących wystąpień
 • początkujących lub przyszłych rzeczników prasowych i public relations
 • osób, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie wzbudzania u utrzymywania zainteresowania swoich słuchaczy

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 
 • pozyskanie umiejętności w zakresie przekazywania sensownych i przekonujących treści w sposób jasny, klarowny i ciekawy
 • umiejętność kontrolowania dynamiki wystąpienia poprzez stosowanie skutecznych technik, dotyczących emisji głosu, mowy ciała, wykorzystania przestrzeni i interakcji ze słuchaczami (odbiorcami)
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi oraz konfliktowymi sytuacjami podczas wystąpień, spotkań, a przy okazji w innych okolicznościach służbowych i prywatnych

Ramowy program szkolenia:

 
Kreowanie wizerunku firmy i jej prezentacja podczas wystąpienia
 • Psychologiczne i socjologiczne podstawy autorytetu i atrakcyjności firmy
 • Wykorzystanie symboli korporacyjnych dla zwiększenia atrakcyjności wizerunku firmy
 • Zasady opracowywania i skutecznej prezentacji firmy w mediach i w czasie wystąpień publicznych
 • Rola „mówcy” w kreowaniu wizerunku firmy i inne niezbędne elementy skutecznego przekazu
Zasady skutecznej komunikacji w biznesie
 • Psychologiczne i społeczne uwarunkowania skutecznej komunikacji w biznesie
 • Komunikacja biznesowa, a komunikacja w życiu prywatnym - dlaczego dusza towarzystwa ma problemy z wystąpieniami w pracy?
 • Świadome i celowe wykorzystanie mowy ciała (komunikacja niewerbalna)
 • Wypowiedzi para-językowe (intonacja, milczenie, wysokość głosu, rytm i tempo mówienia)
 • Sztuka formułowania wypowiedzi - właściwa argumentacja i kontrargumentacja, stosowanie technik perswazji, szybkie reagowanie na różne rodzaje pułapek słownych, właściwe reakcje na krytykę
 • Wchodzenie w relacje z uczestnikami - interakcja podczas wystąpień, przemówień, zebrań i innych spotkań biznesowych
 • Wykorzystanie warunków technicznych i przestrzeni
 • Wykorzystanie warunków sytuacyjnych
 • Bariery skutecznej komunikacji, postawy, obiekcje, zastrzeżenia, stereotypy i inne blokady - sposoby przezwyciężania barier
Prezentacja - wystąpienie na forum - 3 klucze do sukcesu
 • Przygotowanie się do prezentacji z uwzględnieniem wszystkich jej aspektów
 • Ukierunkowanie na realizację celu prezentacji
 • Wykorzystanie skutecznych technik wspierających przekaz i technik perswazyjnych
Prezentacja - Power Point i inne narzędzia wspierające
 • Struktura prezentacji i pojedynczego slajdu
 • Zasady budowania treści i grafiki
 • Dynamizowanie prezentacji - audio, video
 • Zasady korzystania z narzędzi wspierających, jak np. prezentacji w Power Point, tablic i flipchartów
Tuning wizerunku prezentera
 • Zasady dopasowywania własnego wizerunku do odbiorców - dążenie do pozyskania sympatii i zaufania słuchaczy
 • Główne zasady wizażu w kreowaniu własnego wizerunku i wizerunku firmy
Sytuacje kryzysowe w wystąpieniach publicznych
 • Identyfikacja sytuacji kryzysowej
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową, najczęściej popełniane błędy
 • Radzenie sobie z obiekcjami, perspektywa współpracy w przyszłości  
Kontrolowanie emocji przed prezentacją i w trakcie wystąpienia
 • Trening
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
Podczas szkolenia proponujemy następujące symulacje (filmowane i odtwarzane z komentarzem dla uczestników symulacji):
 
Symulacja 1 - Wywiad dla mass mediów, na przykładzie wywiadu telewizyjnego (możliwość przeprowadzenia symulacji w prawdziwym studiu telewizyjnym)

Symulacja 2 - Wywiad dla mass mediów, na przykładzie wywiady radiowego
Symulacja 3 - Wystąpienie publiczne na forum (możliwość przeprowadzenia symulacji na scenie teatralnej)
Symulacja 4 - Wystąpienie podczas zebrania służbowego
Symulacja 5 - Debata oksfordzka
 
Na potrzeby naszych Klientów możemy zaaranżować jeszcze inne sytuacje symulacyjne, w zależności od określonego celu szkolenia.
 

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa dwa lub trzy dni (ok. 14 do 21 godzin zegarowych). Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości ćwiczeń, symulacji i liczebności grupy.
Szkolenie prowadzone jest przez moderatora i w zależności od ostatecznie określonego programu szkolenia wspierane przez dodatkowych ekspertów, jak. np. dziennikarze radiowi, telewizyjni, prasowi, aktorzy, wizażyści, specjaliści PR i Marketingu, a także gościnnie rzecznicy i znani ludzie biznesu.
 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • szkolenie prowadzone jest w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie wszystkich uczestników szkolenia
 • elementy wykładowe ograniczone są do minimum i stanowią podstawę do wprowadzania praktycznych form szkolenia, oraz podsumowania
 • uczestnicy podczas szkolenia ćwiczą na bieżąco zdobywane umiejętności i uzyskują wskazówki, dotyczące rozwoju tych umiejętności w przyszłości
 • uczestnicy biorą udział w symulacjach wystąpień, gdzie odgrywają rolę prezenterów, wchodzą w interakcję ze swoją „widownią”, poddawani są różnego typu doświadczeniom (np. trudni słuchacze, utrudnienia techniczne itp.)
 • wystąpienia uczestników są filmowane, odtwarzane i komentowane w formie konstruktywnego feedbacku
 • uczestnicy poddawani są szeregowi innych działań dydaktycznych, biorą udział w dyskusjach, burzach mózgów, modelowaniu zachowań, licznych ćwiczeniach grupowych i indywidualnych
 • dodatkowo uczestnicy będą mogli rozwiązać testy auto-diagnostyczne i otrzymać indywidualne interpretacje i sugestie rozwojowe do własnego wykorzystania w przyszłości
 • mała liczebność grupy (ok. 8 osób) gwarantuje najwyższą efektywność szkolenia
 

Kontakt: 

 
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2
02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00
fax: 22/ 300 11 51 
szkolenia@competitiveskills.pl

 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: