Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

TWÓRCZE MYŚLENIE - TECHNIKI STYMULOWANIA PRACOWNIKÓW

 

Celem szkolenia jest: 

 
  • Przybliżenie kluczowych zagadnień z obszaru kreatywności
  • Zapoznanie z głównymi metodami oraz technikami twórczego rozwiązywania problemów.
  • Stymulowanie mózgu do kreatywnego myślenia i generowania twórczych idei. 

Szkolenie skierowane jest do: 

 
  • osób, które są zainteresowane rozwojem własnej kreatywności, a tym samym pragną zwiększyć swoją efektywność
 

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

  • Pozyskanie wiedzy z zakresu istoty kreatywności
  • Metody działania w sposób twórczy poprzez nowatorskie myślenie w biznesie
  • Pobudzanie twórczego myślenia oraz nabycie umiejętności znoszenia barier, blokujących kreatywność
  • Zapoznanie stosowania technik stymulacji myślenia twórczego
  • Posługiwania się technikami twórczego rozwiązywania problemów.
 

Ramowy pogram szkolenia:

 
1.     Sztuka twórczego myślenia
2.     Kreatywność jako cecha osobowa i kreatywność jako proces grupowy
3.     Warunki twórczego myślenia
4.     Mózg - zgodna współpraca tysięcy ośrodków
5.     Myślenie konwergentne / wertykalne i myślenie dywergentne / lateralne
6.     Procesy myślowe wzmacniające kreatywność
7.     Proces kreatywny i jego fazy
8.     Techniki kreatywności (brainstorm, dyskusje, debaty)
9.     Techniki motywowania
10.   Chęć rozwoju i ciekawość świata
11.   Rywalizacja jako aspekt pobudzający do zaangażowania
12.   Cel - wyznaczanie, sztuka planowania osiągania założeń
13.   Twórcze podejście do rozwiązywania problemów, napotkanych przeszkód 
 

Dodatkowe informacje o szkoleniu: 

 
Szkolenie trwa jeden lub dwa dni (7 lub 14 godzin). Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości ćwiczeń i liczebności grupy. Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów z elementami praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów i dyskusji.
 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe: 

 
Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych. Prowadzone jest w formie mini wykładów i ćwiczeń. Uczestnicy będą zdobywali wiedzę i doświadczenie w sposób dynamiczny, wszystkie wykorzystywane przez zespół naszych Trenerów techniki charakteryzują się dążeniem do pobudzania aktywności i partycypacji uczestników. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie.
 

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   
 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.

ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl 

 

 

 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: