Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA

 

Celem szkolenia jest: 

 • Kreowanie i pobudzanie zdolności oraz rozwijanie zdolności twórczych, wychodzenie poza schematy myślenia.
 • Nabywanie wiedzy i stymulowanie procesu przetwarzania informacji w sposób twórczy i nowatorski w celu przygotowania do kreatywnego myślenia w pracy indywidualnej i zespołowej
 • Podejmowanie nowatorskich, niekonwencjonalnych decyzji i poszukiwanie nowych rozwiązań
 • Uczestnicy podczas warsztatów dowiedzą się również, jak zastosować twórcze myślenie w realizacji celów, a także komunikacji interpersonalnej.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich osób, które chcą się rozwijać i bardziej efektywnie wykonywać pracę twórczą
 • Członków zespołów pracujących nad projektami wymagającymi kreacji

Korzyści ze szkolenia dla uczestników: 

 • Zmotywowanie do rozwijania twórczego
 • Poznanie indywidualnych przeszkód blokujących myślenie kreatywne
 • Poznanie technik budowania skojarzeń i metod twórczego myślenia
 • Nadanie polotu ich działaniom co przełoży się na efektywność w pracy zawodowej i życiu prywatnym
 • Podniesienie pewności siebie w codziennych sytuacjach zawodowych i prywatnych

Ramowy program szkolenia:


I.        Myślenie jako potencjał
 • Do czego jest nam potrzebne myslenie?
 • Czynniki twórczego myślenia
 • Bariery kreatywnego myślenia - przełamywanie schematów
II.      Modele myślenia
 • Parametry myślenia czyli submodalności - czyli jak obrazy, dźwięki i odczucia wpływają na nasze myślenie a także na postrzeganie rzeczywistości
 • Cel jako podstawowy aspekt twórczego myślenia
*  Poprawność operacyjna celów
*  Wyprzedzanie realizacji i planów
 • Jak świadomie wpływać na swoje myślenie i jak je wzbogacać
III.    Indywidualne strategie
 • Linia czasu
 • Pozycje percepcyjne
 • Wykorzystanie linii czasu oraz pozycji percepcyjnych w poszukiwaniu twórczych rozwiązań
IV.    Kreatywne myślenie
 • „Kapelusze” myślowe
 • Etapy kreatywnego myślenia
 • Myślenie analityczne i logiczne - wykorzystanie technik trenowania umysłu
V.      Poszukiwanie pomysłów i rozwiązań
 • Praktyczne metody i techniki pobudzania myślenia kreatywnego
 • Dyskusja 66
 • Gra słów
 • Metody skojarzeń
VI.    Burza mózgów czyli zespołowe poszukiwanie pomysłów i rozwiązań
 • Sekrety idealnej burzy mózgów (brainstorm)
 • Jak się ustrzec przed syndromem myślenia grupowego
VII.  Cele i problemy a zastosowanie odpowiednich strategii
 •  Strategia Walta Disneya
 •  Strategia Kurta Vonneguta
VIII.  Twórcza komunikacja 
 • Przeformułowanie
 • Zmiana znaczenia
 • Zmiana kontekstu
IX. Jak przeciwdziałać obniżaniu kreatywności
 • Stres jest blokadą - jak sobie z nim radzić
 • Tryb życia, odżywianie, nawyki jako element wpływający na nasz dar kreacji

 

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).
 

 

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe: 

 
Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych. Prowadzone jest metodą wielokanałową, uwzględniającą takie techniki rozwoju kompetencji jak: ćwiczenia indywidualne i ćwiczenia grupowe, modelowanie, symulacje, burze mózgów, dyskusje, miniwykłady, prezentacje fragmentów filmów, testy auto - diagnostyczne, gry i zabawy edukacyjne.
Uczestnicy zdobywają wiedzę i doświadczenie  w sposób dynamiczny, wszystkie wykorzystywane przez zespół naszych Trenerów techniki charakteryzują się dążeniem do pobudzania aktywności i partycypacji uczestników. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie (po szkoleniu).

 

Kontakt: 

 
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2
02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00
fax: 22/ 300 11 51 
szkolenia@competitiveskills.pl
 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: