Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

TECHNIKI NLP W SPRZEDAŻY

 

Celem szkolenia jest:

 • Zwiększenie efektywności sprzedaży i budowania relacji z Klientem, dzięki przyswojeniu wiedzy na temat nowoczesnych i skutecznych technik sprzedaży perswazyjnej w oparciu o techniki NLP.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kadry działów handlowych, doradców klienta, przedstawicieli handlowych, sprzedawców.

Korzyści udziału w szkoleniu:

 • Poznanie wybranych technik NLP przydatnych w budowaniu relacji z Klientem i sprzedaży
 • Umiejętność rozpoznania i uniknięcia manipulacji
 • Poznanie swoich mocnych stron i możliwości ich wykorzystania
 • Zwiększenie efektywności swojej pracy
 • Zwiększenie pewności siebie

Ramowy program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Motywacja a zniechęcenie
 • Techniki meta model - technika służąca braniu odpowiedzialności za to, co mówimy i co mówią inni
 • Podstawy werbalnej i niewerbalnej komunikacji międzyludzkiej
 • Umiejętność nawiązywanie dobrego kontaktu z Klientem
 • Rozpoznawanie systemów reprezentacyjnych klienta (wizualny, słuchowy, kinestetyczny); wykorzystanie pozyskanych informacji w procesie sprzedaży
 • Mechanizmy działania człowieka: sposób postrzegania świata, przyjmowanie ról w zespole
 • Meta-programy, czyli filtry percepcyjne - jak je rozpoznawać i wykorzystywać, czyli strategia przekonywania
 • Badanie hierarchii potrzeb klienta - jak słuchać efektywnie oraz stosować parafrazę w procesie sprzedaży
 • Perswazja lingwistyczna: prezentacja wzorców potwierdzenia, technik „3 razy tak” oraz „ X=Y”
 • Przełamywanie oporu klienta - jak tego dokonać za pomocą metafory, anegdoty i techniki ukrytego cytatu, przeramowanie klienta „ negatywnego”
 • Prawa perswazji - jak przekonać klienta świadomie i skutecznie
 • Modele sprzedażowe - jak wykorzystać poznane informacje i techniki w tworzeniu optymalnego modelu sprzedaży

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).

                                    

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, umożliwiającą przekazanie wiedzy i bezpośrednie ćwiczenie umiejętności. Warsztat jest intensywny i dynamiczny, a uczestnicy poddawani są licznym doświadczeniom, z których wspólnie z prowadzącym wyciągają wnioski. Uczestnicy otrzymują narzędzia, wspierające ćwiczenie poznanych technik w przyszłości, po zakończeniu szkolenia.
Wszyscy uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptów.
 

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   
 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl 
 
 
 
 
Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: