Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

TEAM MEETING - MODEROWANIE SPOTKAŃ I DYSKUSJI

 

Celem szkolenia jest: 

 
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu moderacji, zarządzania grupami i skutecznego prowadzenia meetingów
 • Rozwinięcie kompetencji z zakresu kontaktów międzyludzkich, komunikowania i moderowania dyskusji
 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kierowników, managerów średniego i wyższego szczebla, osób zarządzających projektami
 • Osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia spotkań i dyskusji

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Poznanie procesów rozwoju i mechanizmów działania grupy
 • Pozyskanie umiejętności formułowania celów spotkań i identyfikacja problemów
 • Poznanie zasad prowadzenia dyskusji w sytuacjach problemowych

Ramowy pogram szkolenia:

 
 • Źródła autorytetu
  • sposoby budowania swojego autorytetu u odbiorców
  • indywidualne źródła osobistego autorytetu
 • Etapy rozwoju grupy
  • mechanizmy działania i procesy grupowe
  • cechy efektywnej grupy
  • struktura grupy a efektywność działania
  • rola moderatora w grupie
 • Techniki moderacji
  • formułowanie celów
 • Cechy efektywnego moderatora
 • Metody pracy z grupą
  • sposoby na budowanie atmosfery
  • zaangażowanie
  • pobudzanie uwagi i kontrola przebiegu spotkania,
  • prowadzenie dyskusji
  • formy pracy grupowej nastawione na realizację celów
 • Komunikowanie interpersonalne
  • sposoby słuchania
  • feedback
  • dyskusje, debaty, brainstorm
 • Techniki rozwiązywania problemów
  • źródła konfliktów w grupie
  • sposoby rozwiązywania konfliktów
  • metody konstruktywnej moderacji konfliktów
 • Mocne i słabe strony moderatora grupy
  • wzmocnienia słabych stron
  • radzenie sobie ze stresem i zmęczeniem
 

Dodatkowe informacje o szkoleniu: 

 
Szkolenie trwa jeden lub dwa dni (7 lub 14 godzin). Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości ćwiczeń i liczebności grupy. Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów z elementami praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów i dyskusji.
 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe: 

 
Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych. Prowadzone jest w formie mini wykładów i ćwiczeń. Uczestnicy będą zdobywali wiedzę i doświadczenie w sposób dynamiczny, wszystkie wykorzystywane przez zespół naszych Trenerów techniki charakteryzują się dążeniem do pobudzania aktywności i partycypacji uczestników. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie.
 

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   
 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
 
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl 

 

 

 

 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: