Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOLEM - DOSKONALENIE KOMPETENCJI MANAGERSKICH

 

Celem szkolenia jest:

 • pogłębienie wiedzy na temat budowania i skutecznego kierowanie zespołem
 • pozyskanie informacji jak podnosić zaangażowanie i efektywność pracy zespołu
 • zdobycie umiejętności w zakresie delegowania zadań
 • jak budować i utrzymać autorytet lidera-przywódcy
 • jak skutecznie motywować pracowników

Szkolenie skierowane jest do:

 • managerów zarządzających zespołami
 • osób, które przygotowują się do roli menedżera lub lidera zespołu 

Metodyka prowadzenia zajęć:

 • szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje zaangażowanie wszystkich uczestników szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • dyskusje moderowane, symulacje, gry, ćwiczenia indywidualne, burze mózgów, fragmenty filmów, testy auto-diagnostyczne (wyniki i interpretacja wyłącznie do wglądu osoby zainteresowanej)

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.    Skuteczne realizowanie funkcji Managera:

 • informowanie
 • planowanie
 • motywowanie
 • kontrolowanie
 • wspieranie
 • ocenianie

2.    Budowanie i zarządzanie zespołem

 • Organizowanie pracy zespołu
 • Typy osobowości pracowników
 • Role w grupie
 • Delegowanie zadań
 • Integracja zespołu
 • Zagrożenia w kierowaniu zespołem
 • Sposoby radzenie sobie z konfliktami (przełożony-pracownik; pracownik-pracownik)

3.    Motywacja

 • Podnoszenie zaangażowania zespołu
 • Sposoby na zwiększenie efektywności pracy zespołu
 • Metody motywowania pozapłacowego

4.    Proces kierowania zespołem w praktyce

 • Wyznaczanie celów - metoda SMART
 • Planowanie działań
 • Indywidualne style zarządzania projektami
 • Dostosowywanie - „dream team”

5.    Aspekt komunikacji w zarządzaniu:

 • Zrozumiałe przekazywanie informacji
 • Budowanie relacji, więzi z zespołem
 • Efektywne egzekwowanie postanowień
 • Asertywność szefa oraz członków zespołu
 • Konstruktywna krytyka
 • Manipulacja, perswazja w kontaktach interpersonalnych
 • Feedbeack - informacja zwrotna
 • System oceny indywidualnej - system nagród i kar

6.    Profil skutecznego menedżera

 • Lider a przywódca - cechy i różnice. Istota roli w zespole - element konkurencji.
 • Zasób niezbędnych kompetencji, wiedzy merytorycznej, praktyki, osobowość.

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ostatecznej postaci programu szkoleniowego, przewidzianych symulacji, gier i ćwiczeń, a także od  ilości ćwiczeń i liczebności grupy
 
 

Kontakt: 

Competitive Skills Sp. z o.o.

ul. Konstancińska 2

02-942 Warszawa

tel: 22/ 401 31 00

fax: 22/ 300 11 51 

szkolenia@competitiveskills.pl

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: