Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

SKUTECZNA SPRZEDAŻ W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA CZASEM I PLANOWANIA

 

Celem szkolenia jest:

 • Przedstawienie uczestnikom zależności pomiędzy skutecznym zarządzaniem czasem a wymiernymi efektami pracy.
 • Nabycie umiejętności określania i definiowania priorytetów, zgodnych z celami firmy.
 • Jak efektywnie wykorzystywać czas pracy, aby zrealizować postawione cele sprzedaży.
 • Zapoznanie się z narzędziami pomocnych w doskonaleniu samodyscypliny i osiąganiu wyznaczonych celów sprzedażowych

Szkolenie skierowane jest do:

 • Handlowców
 • Sprzedawców
 • Doradców i opiekunów Klienta
 • Wszystkich osób odpowiedzialnych za sprzedaż i budowanie długotrwałych relacji z Klientem

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Zamiana postawy biernej, pasywnej w proaktywną przy utrzymywaniu relacji z Klientem
 • Zwiększenie pewności siebie i wiary we własne możliwości oddziaływania na decyzje Klienta
 • Lepsze zrozumienie mechanizmów wpływających na zachowania Klientów i podejmowane przez nich wybory
 • Zwiększenie osobistej wydajności oraz efektywne gospodarowanie czasem poprzez właściwe wykorzystanie poznanych technik.
 • Umiejętność realizowania terminowo planów sprzedażowych

Ramowy program szkolenia:

Propozycja programu szkolenia, która ulegnie zmodyfikowaniu pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

1.  Od czego zależy sukces efektywnego zespołu sprzedażowego?

 • tort sukcesu - co wpływa na sukcesu

2.  Planowanie i zarządzanie czasem:

 • jak skonstruować cel by zwiększyć szanse na jego realizację
 • definiowanie celów
 • zasada SMART,
 • krzywa Gaussa,
 • zasada 60/20/20,
 • cele krótko- i długoterminowe
 • priorytetowy podział zadań (matryca ważne/ pilne)
 • formuła WARTO

3.  Metody zarządzania czasem:

 • metoda TMI  
 • metoda ABC

4.    Deadline - terminowość realizacji zadań:

 • omówienie skutków, w tym płynących korzyści

5.   Analiza własnej efektywności pracy - ćwiczenia/ narzędzia:

 • identyfikacja zagrożeń - złodzieje czasu
 • weryfikacja wg analizy własnej osoby - dyskusja na forum grupy
 • wspólne wnioski oraz przykłady rozwiązań
 • wpływ krzywej wydajności na efektywność pracy i codzienne planowanie

6. Realizacja celów:

 • przygotowanie planu realizacji celów
 • zagrożenia - słomiany zapał - metody przeciwdziałań
 • nieterminowość - przykładowe metody radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach

7.  Planowanie:

 • układanie planu pracy: dziennego, tygodniowego - inne terminy
 • planowanie pracy w terenie
 • telemarketing
 • klienci aktywni i nieaktywni
 • klienci kluczowi a klienci potencjalni - założenia działań
 • priorytety i zadania pozostałe
 • wyznaczanie deadlinu realizacji zadań
 • rezerwa czasowa
 • korzyści płynące z przygotowania planu
 • rozliczenie realizacji założeń
 • czas to pieniądz - skala realizacji zadań

8.  Raportowanie:

 • raport jako narzędzie podsumowujące i wspomagające efektywność działań

9.  Odchylenie, czyli czego się nie udało i dlaczego:

 • wynik realizacji
 • co zrobić z zadaniami, których nie udało się zrealizować
 • zmiana planu pracy - nieprzewidziane zdarzenia
   

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).


                                    

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • Interaktywne warsztaty prowadzone multimetodą
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Scenki sytuacyjne
 • Symulacje
 • Konsultacje
 • Dyskusje
 • Burze mózgów
 • Case study
 • Fragmenty filmów i nagrań audio
 • Testy auto-diagnostyczne
 • Elementy wykładowe

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie. 

Zapraszamy do złożenia zapytania - dostosujemy program, charakter i miejsce szkolenia do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   

 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl
Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: