Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE

 

Celem szkolenia jest: 

 • Poznanie zasad efektywnej autoprezentacji
 • Poznanie kluczowych zagadnień z obszaru etyki biznesu
 • Opanowanie sztuki wywierania dobrego pierwszego wrażenia
 • Pozyskanie narzędzi pozwalających na właściwe reagowanie w różnych sytuacjach biznesowych i życiowych
 • Doskonalenie umiejętności zasad etyki biznesu

Szkolenie skierowane jest do:

 • managerów, kierowników, handlowców oraz pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami oraz partnerami biznesowymi
 • osób, które w pracy zawodowej muszą posługiwać się zasadami etykiety 

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Poznanie fundamentalnych zasad savoir vivre.
 • Uświadomienie istoty i znaczenia savoir vivre w biznesie.
 • Nauka zasad zachowania, obowiązujących w środowisku biznesowym.
 • Nauka budowania wizerunku osobistego

Ramowy program szkolenia:

 
1.     Etykieta i dobre obyczaje
 • Przestrzeganie zasad etycznych
 • Zasada wzajemności, zasada uszanowania prywatności, zasada starszeństwa, zasada tolerancji, zasada dyskrecji, zasada punktualności, zasada zdrowego rozsądku
 • Zasada pierwszeństwa - wprowadzenie
2.     Nawiązywanie kontaktów
 • Pozdrawianie
 • Powitanie i pożegnania
 • Uścisk dłoni, podawanie rąk, całowanie w rękę
 • Przedstawianie się
 • Tzw. powitania „dyplomatyczne”
3.     Ustalanie pierwszeństwa
 • Precedencja państwowa, dyplomatyczna, biznesowa
 • Prawa strona - lewa strona
 • Na ulicy, w samochodzie
 • Spotkania, konferencje, rozmowy, negocjacje
 • Rozsadzanie gości przy stole -  „zarządzanie pierwszeństwem” , „zarządzanie przestrzenią”
4.     Korespondencja
 • Podstawowe zasady korespondencji
 • Zasadnicze części listu oficjalnego, służbowego i prywatnego - poczta elektroniczna
5.     Spotkania i przyjęcia
 • Zasady prowadzeni rozmowy biznesowej podczas posiłku
 • Błędy w etykiecie i w języku stołu
 • Dress code
6.     Okazja a ubiór
 • Istota ubioru w środowisku biznesowym
 • „Jak Cię widza tak Cię piszą”
7.     Spotkania i delegacje - elementy międzynarodowego savoir - vivre
 • rozmowy i negocjacje, spotkania, konferencje prasowe i wywiady, przyjęcia i posiłki
 • Kwiaty i upominki
8.     Media - na co uważać w kontaktach z dziennikarzami
9.     Codzienny savoir - vivre
 • Telefoniczny savoir - vivre
 • Sztuka aktywnego słuchania
 • Istota mowy ciała

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa jeden lub dwa dni (7 lub 14 godzin). Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości ćwiczeń i liczebności grupy. Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów z elementami praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów i dyskusji.
 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe: 

 
Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych. Prowadzone jest w formie mini wykładów z elementami ćwiczeń. Uczestnicy będą zdobywali wiedzę i doświadczenie  w sposób dynamiczny, wszystkie wykorzystywane przez zespół naszych Trenerów techniki charakteryzują się dążeniem do pobudzania aktywności i partycypacji uczestników. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie.
 

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.  
 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl 
 
Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: