Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

ROZMOWA OCENIAJĄCO - ROZWOJOWA Z PRACOWNIKIEM

 

Celem szkolenia jest: 

 • Zwiększenie efektywności pracy podwładnych poprzez umiejętne stosowanie skutecznej rozmowy z pracownikami
 • Pozyskanie umiejętności diagnozowania kompetencji i różnic indywidualnych pracowników, a także aspektów sytuacyjnych wpływających na efektywność pracy
 • Pozyskanie umiejętności właściwego określania celów rozwojowych dla ocenianych pracowników w kontekście zwiększenia ich efektywności

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla, właścicieli firm, specjalistów działów HR, którzy chcą poszerzyć zarówno swoją wiedzę jak i praktyczne umiejętności wykorzystywania technik w przeprowadzaniu rozmów okresowych
 • Wszystkich kierujących pracą ludzką

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Poznanie zasad prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych
 • Otrzymanie narzędzi wspierających prowadzenie rozmów z pracownikami
 • Zdobycie wiedzy jak w sposób obiektywny prowadzić rozmowy oceniające i rozwojowe
 • Rozwinięcie umiejętności w zakresie diagnozowania i rozwijania potencjału pracowników
 • Lepsze poznanie pracowników, pozyskanie zaufania pracowników i polepszenie jakości i skuteczności komunikacji z nimi

Ramowy program szkolenia:

 
1.     Istota oceny okresowej
 • Zasady oceniania
 • Kryteria oceniania
 • Techniki oceniania
2.     Ocena sformalizowana i niesformalizowana - konieczność systematycznego oceniania pracowników

3.     Rozmowa oceniająca
 • Przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy
 • Przebieg rozmowy
  • Zidentyfikowanie celu rozmowy  
  • Samoocena pracownika 
  • Ocena pracownika
  • Wspólna ocena

Wspólne wyznaczanie kolejnych celów oraz omówienie działań

 • Techniki w przeprowadzaniu rozmów okresowych
  • Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania  
  • Umiejętność zadawania pytań
  • Efektywne udzielania informacji zwrotnych
  • Sztuka wyznaczania i uzgadniania celów
4.     Rola komunikacji w przeprowadzaniu rozmów oceniających
 • Techniki skutecznego komunikowania
 • Komunikacja w trudnych sytuacjach
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • Rola komunikacji niewerbalnej
5.     Rola zaufania - budowanie zaufania w procesie oceny pracowników
6.     Najczęstsze błędy w ocenianiu
7.     Kontrola realizacji celów wyznaczonych w trakcie okresowej rozmowy oceniającej i rozwojowej po jej przeprowadzeniu.
 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe: 

 
Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych. Prowadzone jest w formie mini wykładów z elementami ćwiczeń. Uczestnicy będą zdobywali wiedzę i doświadczenie  w sposób dynamiczny, wszystkie wykorzystywane przez zespół naszych Trenerów techniki charakteryzują się dążeniem do pobudzania aktywności i partycypacji uczestników. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie.
 
 

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
 
Szkolenie trwa jeden lub dwa dni (7 lub 14 godzin). Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości ćwiczeń i liczebności grupy. Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów z elementami praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów i dyskusji. 

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   

Anna Jabłonowska

Competitive Skills Sp. z o.o.

ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa

tel: 22/ 401 31 00 

fax: 22/ 300 11 51

szkolenia@competitiveskills.pl 

ajablonowska@competitiveskills.pl 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: