Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PRZEZWYCIĘŻANIE OBIEKCJI W PRACY HANDLOWCA

 

Celem szkolenia jest:

 • Dostarczenie narzędzi ułatwiających wzajemną współpracę
 • Jak nawiązać i jak poprawić relacje z klientem
 • Przygotowanie do radzenia sobie z trudnymi klientami i sytuacjami, w których obsługa klienta staje się trudna
 • Pomoc w przeciwdziałaniu występowaniu sytuacji konfliktowych
 • Poznanie ofensywnych technik sprzedaży
 • Zwiększenie efektywności pracy sprzedawcy

Szkolenie skierowane jest do:

 • Przedstawicieli handlowych, doradców, akwizytorów, sprzedawców
 • Osób pracujących w działach obsługi klienta, działach reklamacji
 • Osób odpowiedzialnych za kontakt bezpośredni lub telefoniczny z klientem

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Dostarczenie efektywnych narzędzi ofensywnych technik sprzedaży
 • Poznanie stylów komunikacyjnych, stosowanych w obsłudze klienta
 • Poznanie technik argumentowania i perswazji
 • Wiedza jak prowadzić rozmowy z trudnymi i roszczeniowymi klientami
 • Wiedza jak radzić sobie z presją emocjonalną, jaką próbuje wywrzeć rozmówca

Ramowy program szkolenia:

 • przygotowanie do pracy
 • planowanie czasu pracy
 • typologia Klienta wg kodów zwierząt, zachowań i systemów reprezentacji
 • rozmowa telefoniczna
 • techniki radzenia sobie z obiekcjami i zarzutami w rozmowie telefonicznej
 • wejście do domu Klienta
 • rozpoznawanie potrzeb Klienta
 • radzenie sobie z obiekcjami Klientów
 • techniki wywierania wpływu:
  • zasada wzajemności
  • zasada społecznego dowodu słuszności
  • zasada kontrastu
 • elementy proksemiki
 • jak odczytywać komunikaty niewerbalne Klientów
 • zasady zamykania sprzedaży
 • ofensywne techniki finalizacji sprzedaży
  • zamknięcie alternatywne
  • technika poleceń
  • technika stwierdzeń lub ustaleń
  • technika apelu
  • technika trybu warunkowego
  • technika drobnych alternatyw
  • technika połączona
  • technika pytań alternatywnych
  • technika oparta na zasadzie zgody domniemanej

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).

                                    

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • szkolenie prowadzone jest w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie wszystkich uczestników szkolenia
 • elementy wykładowe ograniczone są do minimum i stanowią podstawę do wprowadzania praktycznych form szkolenia, oraz podsumowania
 • uczestnicy podczas szkolenia ćwiczą na bieżąco zdobywane umiejętności i uzyskują wskazówki, dotyczące rozwoju tych umiejętności w przyszłości
 • uczestnicy poddawani są szeregowi innych działań dydaktycznych, biorą udział w dyskusjach, burzach mózgów, modelowaniu zachowań, licznych ćwiczeniach grupowych i indywidualnych
 • dodatkowo uczestnicy będą mogli rozwiązać testy auto-diagnostyczne i otrzymać indywidualne interpretacje i sugestie rozwojowe do własnego wykorzystania w przyszłości

Kontakt: 

 
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2
02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00
fax: 22/ 300 11 51 
szkolenia@competitiveskills.pl

 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: