Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROFILAKTYKA STRESU I TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI W PRACY HANDLOWCA

 

Celem szkolenia jest:

 • Ułatwienie pracownikom radzenia sobie ze stresem wynikającym z pracy
 • Uczenie się reagowania w sytuacji kryzysowej

Szkolenie skierowane jest do:

 • Handlowców, doradców, przedstawicieli handlowych, sprzedawców

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • podniesienie efektywności pracy szkolonych
 • ograniczenie napięć psychicznych negatywnie oddziaływujących na treść pracy

Ramowy program szkolenia:

 • natura stresu
 • fazy stresu
 • rodzaje stresu i ich objawy
 • źródła stresu
 • indywidualne przyczyny powstawania stresu
 • reakcje na stres (walka i ucieczka)
 • metody walki ze stresem stosowane przez uczestników - analiza zalet i wad
 • zapoznanie się z technikami radzenia sobie ze stresem
 • reframing znaczenia
 • techniki relaksacyjne
 • metoda twórczego martwienia się
 • praca z ciałem
 • praca z symbolem
 • sposoby zapobiegania stresowi w pracy
 • metody przygotowania psychicznego do trudnych sytuacji
 • technika kotwiczenia
 • umiejętne wyznaczanie celów oraz planów ich realizacji

Dodatkowe informacje o szkoleniu: 

Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).

                                    

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • szkolenie prowadzone jest w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie wszystkich uczestników szkolenia
 • uczestnicy podczas szkolenia ćwiczą na bieżąco zdobywane umiejętności i uzyskują wskazówki, dotyczące rozwoju tych umiejętności w przyszłości
 • uczestnicy poddawani są szeregowi innych działań dydaktycznych, biorą udział w dyskusjach, burzach mózgów, modelowaniu zachowań, licznych ćwiczeniach grupowych i indywidualnych
 • dodatkowo uczestnicy będą mogli rozwiązać testy auto-diagnostyczne i otrzymać indywidualne interpretacje i sugestie rozwojowe do własnego wykorzystania w przyszłości

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   
 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl 
 
Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: