Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PREZENTACJA SPRZEDAŻOWA

 

 Celem szkolenia jest:

 • Zdobycie umiejętności ułatwiających dokonywanie profesjonalnych i przynoszących zakładany efekt prezentacji

Szkolenie skierowane jest do:

 • managerów, kierowników, doradców technicznych, samodzielnych specjalistów, przedstawicieli handlowych, akwizytorów, sprzedawców

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • poprawienie i ujednolicenie wizerunku firmy prezentowanego przez poszczególnych pracowników, element wyróżniający
 • wypracowanie podczas warsztatu propozycji szablonu prezentacji korporacyjnej

Ramowy program szkolenia:

 • zdefiniowanie prezentacji
 • czemu służy prezentacja
 • co decyduje o sukcesie
 • definiowanie celów
 • typy prezentacji
 • sposoby przygotowania (etapy, plan)
 • metodologia przeprowadzania prezentacji
 • etapy prezentacji
 • rola początku i zakończenia
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu ze słuchaczem
 • radzenie sobie z trudnymi pytaniami
 • typy słuchaczy
 • style i role przyjmowane przez prezenterów
 • trening umiejętności prezentacyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).

                                    

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • szkolenie prowadzone jest w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie wszystkich uczestników szkolenia
 • elementy wykładowe ograniczone są do minimum i stanowią podstawę do wprowadzania praktycznych form szkolenia, oraz podsumowania
 • uczestnicy podczas szkolenia ćwiczą na bieżąco zdobywane umiejętności i uzyskują wskazówki, dotyczące rozwoju tych umiejętności w przyszłości
 • uczestnicy poddawani są szeregowi innych działań dydaktycznych, biorą udział w dyskusjach, burzach mózgów, modelowaniu zachowań, licznych ćwiczeniach grupowych i indywidualnych
 • dodatkowo uczestnicy będą mogli rozwiązać testy auto-diagnostyczne i otrzymać indywidualne interpretacje i sugestie rozwojowe do własnego wykorzystania w przyszłości

Kontakt: 

 
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2
02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00
fax: 22/ 300 11 51 
szkolenia@competitiveskills.pl

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: