Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

NEGOCJACJE HANDLOWE

 

Celem szkolenia jest: 

 
Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności prowadzonych negocjacji handlowych, dzięki przekazaniu najważniejszej wiedzy w zakresie prowadzenia skutecznych negocjacji, a także dzięki przećwiczeniu przykładowych technik negocjacyjnych.
 
Celem jest także podniesienie pewności siebie handlowców, poprzez przeanalizowanie własnych mocnych i słabych stron i podjęcie konkretnych działań, służących wykorzystaniu atutów i rozwojowi ewentualnych słabszych obszarów.
 
Celem szkolenia jest między innymi:
 • Poznanie i zaimplementowanie najskuteczniejszych i adekwatnych sytuacyjnie styli negocjacyjnych
 • Interpretacja i rozwiniecie własnych predyspozycji negocjacyjnych
 • Rozwój umiejętności negocjacyjnych
 • Poznanie i zaimplementowanie technik służących określania celów negocjacyjnych
 • Poznanie przykładowych strategii i przećwiczenie taktyk oraz technik negocjacyjnych
 • Skonfrontowanie własnych stylów negocjacyjnych ze stylami stosowanymi przez innych negocjatorów, osiągających sukcesy
 • Rozpoznawanie i unikanie pułapek negocjacyjnych
 • Rozpoznawanie manipulacji stosowanej w negocjacjach, jak ją wykrywać i jak jej zapobiegać
 • Stosowanie siły perswazji  w rozmowach negocjacyjnych
 • Radzenia sobie z  tzw. trudnym partnerem w negocjacjach

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracownicy działów sprzedaży i obsługi klienta
 • kadra kierownicza 
 • specjaliści biorący udział w negocjacjach 
 • wszystkich zainteresowanych prowadzeniem negocjacji handlowych
Szkolenie może zostać zrealizowane na poziomie podstawowym, jak również zaawansowanym.
 

Korzyści ze szkolenia dla uczestników: 

 • wypracowanie nawyku systematyczności i uporządkowania w negocjacjach
 • ułatwienie negocjacji
 • zwiększenie efektywności w negocjacjach

Ramowy program szkolenia:  

 
1.     Istota negocjacji
2.     Postawa skutecznego negocjatora
3.     Autodiagnoza - jakim jestem negocjatorem
4.     Sposoby prowadzenia negocjacji
5.     Style negocjacyjne
 • Rywalizacja
 • Kooperacja
 • Współzawodnictwo
 • Styl rzeczowy
 • Negocjacje integracyjne 
6.     konflikt w negocjacjach i sposoby jego rozwiązywania
 • uwarunkowania konfliktu
 • przebieg konfliktu
 • jak sobie radzić z konfliktami w negocjacjach
7.     macierz negocjacji 
(1:0/0:1/0:0/1:1)
8.     propozycja modelu negocjacyjnego, etapy procesu negocjacji
przygotowanie do negocjacji
9.     przygotowanie do negocjacji
 • pozyskanie informacji
 • definiowanie celów negocjacji
10.   otwarcie rozmów
 • tworzenie dobrego klimatu
 • równowaga sił 
 • rozpoznanie potrzeb i motywacji partnera negocjacji
 • rodzaje pytań
 • pozyskiwanie informacji
 • budowanie bazy do argumentacji
11.   przedstawienie propozycji
 • elastyczność w negocjacjach
 • techniki wymiany ustępstw
12.   dyskusja, argumenty i ich skuteczność
 • fazy perswazji
13.   ewentualne ustępstwa
14.   zamknięcie kontraktu
 • osiąganie istotnych wyników komunikacja w procesie negocjacji
 • analiza efektywnych działań
15.   nadawca, przekaz negocjacyjny, prezentacja przekazu
16.   odbiorca , trudny partner, negocjowanie z silniejszym
17.   poprawna komunikacja, komunikacja niewerbalna
18.   manipulacje i chwyty negocjacyjne
 • manipulowanie emocjami
19.   wojna psychologiczna, wywieranie presji
20.   kłamstwo w negocjacjach
 • odgadywanie kłamstwa
 • oznaki kłamstwa
21.   prezentacja częściowo prawdziwych faktów lub zmiana kontekstu
22.   jak efektywnie prowadzić spór
23.   model grit, strategia batna  
24.   aspekt odporności psychicznej w negocjacjach
25.   cechy dobrego negocjatora - asertywność negocjatora
26.   podsumowanie i zakończenie
 

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).
 

                                    

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe: 

 
Szkolenie prowadzone jest w małych grupach, liczących 6-10 osób.
Szkolenie ma charakter interaktywnych, intensywnych i dynamicznych warsztatów.
Prowadzone jest różnymi metodami, w zależności od ostatecznie zdefiniowanych potrzeb szkoleniowych i poziomu zaawansowania uczestników. Dla przykładu stosowane są: gry, symulacje, zabawy, casy study, ćwiczenia w parach, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne, burze mózgów, dyskusje, modelowanie zachowań, filmy, testy auto-diagnostyczne, mini-wykłady i konsultacje.
 

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   
 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl 
 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: