Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Najskuteczniejsze techniki sprzedaży

Warszawa

20-21 czerwca 2013

1 490 zł + VAT

Przepraszamy, brak miejsc na szkolenie w terminie czerwcowym. 
Kolejne terminy szkolenia:
7-8 października 2013r.
21-22 listopada 2013r.

Celem szkolenia jest:

 • poszerzenie wiedzy dotyczącej prowadzenia efektywnej sprzedaży i negocjacji
 • rozwinięcie umiejętności budowania relacji z klientem i odzyskiwania utraconych relacji
 • przećwiczenie skutecznej komunikacji oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • zapoznanie się z etapami procesu negocjacji oraz nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowania się do negocjacji w procesie sprzedaży
 • uczestnicy w praktyczny sposób zdobędą wiedzę z zakresu podstawowych technik negocjacji handlowych

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli handlowych, doradców, akwizytorów, sprzedawców
 • kierowników i pracowników działów sprzedaży
 • kierowników działów obsługi klienta
 • kupców
 • wszystkich zainetresowanych poznaniem i przećwiczeniem najskuteczniejszych technik sprzedaży i negocjacyjnych.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z elementami wykładowymi, z uwzględnieniem następujących technik:

 • multimedialna prezentacja
 • projekcja fragmentów filmów
 • ćwiczenia indywidualne i interaktywne
 • scenki sytuacyjne z nagraniem, odtwarzaniem i komentarzem eksperta
 • studium przypadku
 • testy diagnostyczne

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • jak ja rozumiem sprzedaż? zrozumienie istoty sprzedaży
 • w tej relacji obie strony wychodzą zwycięsko
 • podejście tradycyjne kontra koncepcyjne - które podejście gwarantuje sukces w sprzedaży?
 • sprzedaż w ujęciu procesowym - poszczególne fazy sprzedaży
 • czy każdy etap jest istotny dla każdej sytuacji? Elastyczne podejście w procesie sprzedaży
 • cel sprzedaży - istota i znaczenie określenia celu sprzedaży
 • kryteria dobrze sformułowanego celu sprzadaży
 • autodiagnoza - poznanie samego siebie - komunikatywne i percepcyjne testy diagnostyczne
 • komunikacja z klientem - budowanie pozytywnych relacji 
 • proces skutecznej komunikacji z klientem - na czym polega? dopasowanie do klienta
 • w jakim celu komunikujemy się z klientem? - cele pośrednie i cel główny
 • jak rozpoznać i dobrać techniki przekazu by zostać najlepiej zrozumianym
 • metody prezentacji produktów - dwie kluczowe zasady prezentacji produktu
 • zamiana cech produktu na korzyści i przewagi
 • język korzyści - werbalizacja korzyści i mowa ciała
 • techniki perswazyjne
 • budowanie bazy argumentów. Prowokowanie zastrzeżeń i odpieranie zarzutów
 • sposoby obłaskawiania klientów
 • negocjacje w procesie sprzedaży. Podstawowe zasady prowadzenia negocjacji sprzedażowych
 • style negocjacyjne a typy osobowości negocjatorów
 • etapy prowadzenia negocjacji sprzedażowych
 • trudne rozmowy. Trudne zastrzeżenia i sposoby radzenia sobie z nimi
 • zachowania asertywne w procesie sprzedaży - odpieranie krytyki i obrona własnych racji
 • finalizacja . Etapy komunikacji po-zakupowej
 • reklamacja - słuszna i niesłuszna
 • podtrzymywanie relacji
 • czym są negocjacje?
 • sposoby prowadzenia negocjacji
 • style negocjacji (rywalizacja, kooperacja, styl rzeczowy, negocjacje integracyjne)
 • propozycja modelu negocjacyjnego
 • fazy procesu negocjacji: przygotowanie - zbieranie informacji o kliencie, zdefiniowanie celów negocjacji, analiza sytuacji klienta, określenie obszarów negocjacji i wybór strategii, utrzymanie sytuacji komfortu negocjacyjnego, wzajemna wymiana stanowisk, zastosowanie typów presji negocjacyjnych i technik perswazyjnych, sposoby podtrzymywania tempa i dynamiki negocjacji, testowanie limitów ustępstw, zakończenie procesu negocjacji z obustronnym poczuciem satysfakcji
 • ćwiczenie technik negocjacyjnych - nagrywanie scenek i ich analiza
 • komunikacja w procesie negocjacji: nadawca, przekaz negocjacyjny, prezentacja przekazu
 • manipulacje i chwyty negocjacyjne, manipulowanie emocjami
 • wojna psychologiczna, wywieranie presji
 • kłamstwo w negocjacjach, odgadywanie kłamstwa, oznaki kłamstwa
 • prezentacja częściowo prawdziwych faktów lub zmiana kontekstu
 • jak efektywnie prowadzić spór?
 • model grit, strategia batna
 • aspekt odporności psychicznej w negocjacjach
 • cechy dobrego negocjatora
 • "autodiagnoza" własnych predyspozycji negocjacyjnych: przygotowanie do negocjacji - cele, analiza sytuacji, moja siła, siła partnera, własny styl negocjacji
 • sytuacje kryzysowe - szybkie rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów negocjacyjnych

Kontakt:

   Competitive Skills Sp. z o.o.


   ul. Konstancińska 2
   02-942 Warszawa
   
   tel. (22) 401 31 00
   fax (22) 300 11 51
   

szkolenia@competitiveskills.pl

formularz zgłoszeniowy