Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

NAJSKUTECZNIEJSZE TECHNIKI SPRZEDAŻY

 

Celem szkolenia jest:

 • rozwinięcie umiejętności budowania relacji z klientem i odzyskiwania utraconych relacji
 • rozwój kluczowych umiejętności handlowca w osiąganiu celów sprzedażowych
 • poznanie i zdefiniowanie podstawowych procesów zachodzących w relacji sprzedawca - klient
 • poznanie skutecznych technik wykorzystywanych w sprzedaży

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli handlowych, doradców, akwizytorów, sprzedawców
 • kierowników i pracowników działów sprzedaży
 • kierowników działów obsługi klienta
 • kupców
 • wszystkich zainteresowanych poznaniem najskuteczniejszych technik sprzedaży

 Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • wzrost umiejętności w zakresie świadomego wykorzystywania narzędzi komunikacji, czyli jak pozyskiwać klientów przez telefon, jak skutecznie umawiać spotkania, jak docierać do osób decyzyjnych
 • pozyskanie umiejętności jak budować relacje  z klientami oraz jak rozpoznawać ich potrzeby
 • zdobycie umiejętności efektywnego prowadzenia rozmów handlowych
 • zwiększenie efektywności aktywnej sprzedaży i zachęcania klientów do zakupu produktów lub usług 
 • pozyskanie wiedzy w zakresie podwyższenia efektywności handlowców

Ramowy program szkolenia:

 
1.     Sprzedaż - istota i cel
2.     Fazy procesu sprzedaży
 • Elastyczne podejście w procesie sprzedaży
3.     Podejście tradycyjne kontra koncepcyjne - które podejście gwarantuje sukces w sprzedaży?
4.     Autodiagnoza - poznanie samego siebie - komunikatywne i percepcyjne testy diagnostyczne
5.     Budowanie perspektywicznych relacji w kontakcie z klientem
 • Co jest niezbędna a co niedozwolone
6.     Proces skutecznej komunikacji z Klientem
 • Na czym polega dopasowanie do klienta
7.     Metody rozpoznawania potrzeb Klienta
8.     Rola skutecznej rozmów telefonicznych 
 • Jak zbudować zaufanie na początku rozmowy?
 • Zasady powitania, umiejętność nawiązania rozmowy i stworzenia miłej atmosfery.
9.     Metody prezentacji produktów - dwie kluczowe zasady prezentacji produktu
10.   Techniki wspierające skuteczną sprzedaż
 • Aktywne słuchanie oraz funkcja pytań
 • Informacja zwrotna
 • Parafraza
11.   Negocjacje w procesie sprzedaży
12.   Podstawowe zasady prowadzenia negocjacji sprzedażowych
13.   Etapy prowadzenia negocjacji sprzedażowych
14.   Trudne sytuacje w kontaktach z Klientami
15.   Skuteczne techniki finalizacji
16.   Etapy komunikacji po-zakupowej.
 

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).
  

                                    

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z elementami wykładowymi, z uwzględnieniem następujących technik:
 • multimedialna prezentacja
 • ćwiczenia indywidualne i interaktywne
 • studium przypadku
 • testy diagnostyczne
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie. Materiały zawierają także instrukcje do ćwiczeń rozwojowych asertywności.
 

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   

Anna Jabłonowska

Competitive Skills Sp. z o.o.

ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa

tel: 22/ 401 31 00 

fax: 22/ 300 11 51

szkolenia@competitiveskills.pl 

ajablonowska@competitiveskills.pl

 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: