Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 

Celem szkolenia jest: 

 • Przedstawienie osobom uczestniczącym wiedzy niezbędnej do stworzenia, wdrożenia i monitorowania skutecznego systemu motywacyjnego pracowników, w tym metod i technik motywowania i rozwijania umiejętności komunikacyjnych.

 • Uświadomienia czynników ryzyka, które wpływają na pojawienie się zjawiska wypalenia zawodowego w funkcjonowaniu osoby pracującej.

 • Rozwijanie umiejętności z zakresu wyznaczania celów, udzielania informacji zwrotnych, prowadzenia rozmów oceniających pracę. 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów
 • Koordynatorów
 • Kierowników zespołów
 • Liderów projektów
 • Wszystkich osób odpowiedzialnych za procesy zarządzania pracownikami i grupami pracowniczymi w organizacji

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Poznanie kluczowych metod efektywnego motywowania.

 • Wzrost umiejętności z zakresu motywowania pracowników.

 • Rozwijanie umiejętności z zakresu wyznaczania celów, udzielania informacji zwrotnych, prowadzenia rozmów oceniających pracę.

 • Pozyskanie wiedzy jak rozpoznawać i zapobiegać spadkowi motywacji u pracowników.

Program szkolenia:

Proponowany program szkolenia ma charakter wstępny, co oznacza, że zostanie on dopasowny do potrzeb i oczekiwań Klienta w toku dalszych uzgodnień.  

1.     Wstęp

 • wprowadzenie
 • omówienie celów szkolenia
 • wprowadzenie do ćwiczeń praktycznych w grupach

2.     Inspiracje

 • fragment filmu „Kiler”
 • fragment filmu  „Miś”

3.     Motywacja - czemu służy i na czym polega:

 • stymulacje zachowań człowieka i wyniki jego działań
 • ukierunkowanie zachowań w  pozytywnym kierunku
 • podtrzymanie odpowiednich zachowań i działań

4.     Zdefiniowanie podstawowych pojęć: motywacja, motywowanie:

 • style motywowania
 • metody i techniki motywowania oraz określenie ich skuteczności dla danej grupy pracowniczej
 • motywacyjny system wynagrodzeń

5.     Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie:

 • hierarchia potrzeb wg Maslova
 • dwuczynnikowa teoria F. Herzberga - test automotywacji

6.     Znaczenie procesu motywowania pracowników i jego wpływ na efektywność        zawodową.

7.     Co motywuje pracownika:

 • sposoby rozpoznawania potrzeb
 • dostosowanie motywatorów do poszczególnych jednostek
 • zaznajomienie się ze sposobami wyrażania pochwał
 • działania i zachowania pożądane

8.     Określenie roli menedżera w procesie motywowania.

9.      Jak efektywnie motywować zespół:

 • budowanie zaangażowania pracownika
 • budowanie atmosfery współpracy
 • element rywalizacji jako siła napędowa

10.     Krytyka konstruktywna:

 • cykl rozmów dyscyplinujących
 • przygotowanie do rozmowy korygującej i ostrzegawczej z pracownikiem

11.     Styl zarządzania, komunikacja a motywacja - ćwiczenie wykonywane w   grupach.

12.      Znaczenie systemu motywacyjnego dla kształtowania wizerunku firmy. 

13.      Zarządzanie sytuacyjne:

 • cechy dobrego zespołu
 • test z podziałem na role w zespole

 

Przykładowy rozkład czasu zajęć:

 

1 dzień

2 dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

08.30 - 09.00

8.30 - 9.00

Zajęcia

09.00 - 10.30

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

10.30 - 10.45

10.30 - 10.45

Zajęcia

10.45 - 12.30

10.45 - 12.30

Przerwa obiadowa

12.30 - 13.15

12.30 - 13.15

Zajęcia

13.15 - 14.45

13.15 - 14.45

Przerwa kawowa

14.45 - 15.00

14.45 - 15.00

Zajęcia

15.00 - 16.30

15.00 - 16.30

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.30 - 17.00

16.30 - 17.00

Zakończenie szkolenia

17.00

17.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

17.00 - …

17.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • Interaktywne warsztaty prowadzone multimetodą
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Scenki sytuacyjne
 • Symulacje
 • Konsultacje
 • Dyskusje
 • Burze mózgów
 • Case study
 • Fragmenty filmów i nagrań audio
 • Testy auto-diagnostyczne
 • Elementy wykładowe

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie. 


Zapraszamy do złożenia zapytania - dostosujemy program, charakter i miejsce szkolenia do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   

Anna Jabłonowska

Competitive Skills Sp. z o.o.

ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa

tel: 22/ 401 31 00 

fax: 22/ 300 11 51

szkolenia@competitiveskills.pl 

ajablonowska@competitiveskills.pl

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: