Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - JAK PODNIEŚĆ WŁASNĄ EFEKTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI I ZWIĘKSZYĆ PEWNOŚĆ SIEBIE

Celem szkolenia jest: 

 • Dokonanie autodiagnozy i uświadomienia swoich silnych stron i obszarów do poprawy w zakresie komunikacji 
 • Nabycie umiejętności stosowania skutecznych technik komunikacyjnych w różnych sytuacjach
 • Zwiększenie pewności siebie i poczucia wpływu na sytuację

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Identyfikacja i pokonanie własnych ograniczeń i blokad w komunikacji
 • Poznanie ćwiczeń na wzmocnienie poczucia pewności siebie
 • Zyskanie umiejętności wywierania wpływu poprzez swoje zachowanie, sposób mówienia i zarządzanie przestrzenią
 • Umiejętność praktycznego zastosowania asertywnej komunikacji, jako narzędzia do podnoszenia poczucia pewności siebie i skuteczności swojego przekazu
 • Poznanie ćwiczeń, metod i technik opanowania stresu
 • Dzięki technikom improwizacji Uczestnicy, ćwiczą otwartą, elastyczną postawę, gotowość na zmianę

Ramowy pogram szkolenia:

 
1.     Autoprezentacja  - zasada spójności i wiarygodności.
 • Co się składa na nasz wizerunek.
 • Zdefiniowanie mojego systemu wartości.
 • Mój system wartości a moja postawa i zachowanie - czy jestem spójny i wiarygodny.
 • Jak „uzewnętrznić” moje wartości - mowa ciała i głos.
 • Jak sterować wywieranym wrażeniem - określenie celu komunikacji.
 • Spójność interpretacji przekazu / wizerunku - mowa ciała i głos - wywieranie wpływu.
 • Trener i krytyk wewnętrzny - co mnie blokuje a co motywuje.
2.     Mój styl komunikacji.
 • Samoświadomość  i samokontrola w procesie tworzenia swojego wizerunku.
 • „5 ODKRYĆ” wprowadzenie do „self-directed learning”.
  • Moje idealne Ja.
  • Moje realne Ja.
  • Plan Działania.
  • Testowanie - wdrażanie.
  • Budowanie relacji
 • Preferencje komunikacyjne.
 • Typy osobowości wg C.G. Junga
  • Style komunikacji w biznesie - charakterystyka postaw i zachowań poszczególnych stylów społecznych.
  • Jakim Ty jesteś typem osobowości.
3.     Pewność siebie w mowie ciała i zachowaniu - trening.
 • Znalezienie naturalnego gestu, zgodnego z indywidualnym temperamentem i plastyką ruchu.
 • Znalezienie aktywnej postawy.
 • Stabilizacja.
 • Zasady nawiązywania i utrzymywania wzroku z audytorium.
 • Zachowania i gesty wzmacniające autorytet - ćwiczenia.
 • Gestykulacja a akcentowanie treści.
 • Proksemika, czyli zarządzanie przestrzenią.
 • Budowanie i wyrównywanie statusu w grupie - płynność komunikacji i wykorzystanie dynamiki władzy.
4.     Pewność siebie w głosie - trening.
 • Akcentowanie ważnych treści.
 • Czy mój głos jest uległy, pewny siebie, agresywny - świadomość  własnego głosu.
 • Błędy w używaniu głosu - zdarty, piskliwy, łamliwy głos. 
 • Ćwiczenie mówienia neutralnym rejestrem (najbardziej perswazyjnym i nie wzbudzającym agresji).
 • Ćwiczenia na otwarcie i wzmocnienie głosu.
 • Barwa i plastyka głosu - ćwiczenia.
 • Jak mówić, żeby głos nie drżał i nie zdradzał negatywnych emocji.
 • Oddech, który daje energię, siłę i uspokaja.
 • Ćwiczenia na interpretację tekstu - elastyczność i aktywność w mówieniu (wzbudzenie zainteresowania, skupienia, akcentowanie najważniejszych informacji itp.).
 • Akcentowanie ważnych treści.
5.     Partnerstwo w komunikacji - budowanie asertywnej postawy.
 • Świadomość własnego potencjału.
 • Co sprawia mi trudność w budowaniu relacji z innymi.
 • Asertywny monolog wewnętrzny.
 • Umacnianie „Dorosłego”.
 • Zwroty zabezpieczające relację.
 • Asertywne wyrażanie własnych opinii i przekonań.
 • Praktyczne zastosowanie komunikatu „Ja” w komunikacji zawodowej.
6.     Gotowość i elastyczność w komunikacji.
 • Jak się „otworzyć się” i znaleźć postawę gotową na komunikację. 
 • Ćwiczenie technik improwizacji w wybranych obszarach:
  • Zdolności do zaufania.
  • Spontaniczności.
  • Umiejętności przyjmowania propozycji.
  • Słuchania i świadomości.
  • Opowiadania.
 
7.     Stres i trema - sposoby na wykorzystanie swoich emocji.
 • Rozgrzewka i rozluźnienie ciała i głosu przed stresującym spotkaniem/rozmową.
 • Technika sekundowych rozluźnień- praktyczne ćwiczenia na opanowanie stresu, rozluźnienie, koncentrację na 15, 10, 5 min przed ważnym spotkaniem.
 • Ćwiczenia na koncentrację, podzielność uwagi, odzyskanie siły i energii.
8.     Sesja warsztatowa z kamerą - opcja dla chętnych uczestników po zakończeniu własciwego szkolenia
 • W trakcie treningu, nagrywana jest krótka autoprezentacja Uczestnika, fragment wystąpienia, symulacja spotkania lub inny wybrany rodzaj komunikacji.
 • W oparciu o feedback trenera, Uczestnicy poznają swoje mocne strony i obszary do dalszego rozwoju.
 

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa dwa dni (ok. 13 godzin + sesja warsztatowa z kamerą - w zalezności od liczby chętnych osób - od 2 do 3 h).
 
Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów z elementami praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów i dyskusji.
 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe: 

 
Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych. Prowadzone jest w formie mini wykładów i ćwiczeń. Uczestnicy będą zdobywali wiedzę i doświadczenie w sposób dynamiczny, wszystkie wykorzystywane przez zespół naszych Trenerów techniki charakteryzują się dążeniem do pobudzania aktywności i partycypacji uczestników. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie. 

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   
 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: