Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY HANDLOWCA

 

Celem szkolenia jest: 

 • większa świadomość roli inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym i osobistym
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia do sytuacji kryzysowych - lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, które są zainteresowane podniesieniem kompetencji interpersonalnych, pracy w zespołach, przewodzenia, tworzenia więzi oraz budowania dobrych relacji z innymi
 

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 
 • Poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi
 • i innych ludzi
 • Uświadomienie roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej
 • Autodiagnoza mocnych i słabych stron
 • Wyzwolenie autorefleksji w kwestii wzorców w kontaktach z innymi
 • Wzrost motywacji uczestników do kontynuowania rozwoju osobistego i zawodowego
 • Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi
 • Wzrost zaangażowania i motywacji do budowania poprawnych relacji interpersonalnych

Ramowy pogram szkolenia:

 
1. Znajomość własnych emocji, rozpoznawanie własnych emocji, akceptowanie uświadamianych Sobie uczuć bez względu na ich rodzaj i intensywność, podejmowanie działań w oparciu o informacje uzyskane z emocji 
 
2. Zarządzanie emocjami, natura naszych emocji, fizjologiczne podłoże powstawania emocji (nie jakiego stopnia Hormony i fizjologia poddają się naszej władzy) samokontrola - Kontrola sposobów wyrażania emocji 
 
3. Wydobywanie własnego potencjału, podniesienie poziomu samooceny i poczucia własnej wartości, uruchomienie WEWNĘTRZNEJ motywacji JAKO sposób wykorzystania w pełni swoich osobistych zasobów 
 
4. Empatia, rozpoznawanie emocji innych ludzi, współodczuwanie, dostrojenie emocjonalne 
 
5. Sztuka porozumiewania się, umiejętność słuchania, mówienie o własnych uczuciach 
 
6. Techniki wpływu na innych, budowanie atmosfery otwartości i zaufania w relacjach z innymi ludźmi, wzbudzanie pozytywnych emocji, techniki motywowania ludzi, skuteczne przywództwo - Sztuka Dialogu i Współpracy, wykorzystanie kontrastu w zdobywaniu przewagi, techniki zwiększania uległości
 

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa jeden lub dwa dni (7 lub 14 godzin). Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości ćwiczeń i liczebności grupy. Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów z elementami praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów i dyskusji.
 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe: 

 
Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych. Prowadzone jest w formie mini wykładów i ćwiczeń. Uczestnicy będą zdobywali wiedzę i doświadczenie w sposób dynamiczny, wszystkie wykorzystywane przez zespół naszych Trenerów techniki charakteryzują się dążeniem do pobudzania aktywności i partycypacji uczestników. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie.
 

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.
   
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl 

 

 

 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: