Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

 

Celem szkolenia jest: 

 • Większa świadomość roli inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym i osobistym
 • Rozpoznawanie i rozumienie emocji
 • Zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia do sytuacji kryzysowych - lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • Zarządzanie swoimi stanami emocjonalnymi

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, które są zainteresowane podniesieniem kompetencji interpersonalnych, głównie w kontekście inteligencji emocjonalnej celem tworzenia więzi oraz budowania dobrych relacji z innymi i kreowania otoczenia

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi
 • i innych ludzi
 • Autodiagnoza mocnych i słabych stron
 • Wyzwolenie autorefleksji w kwestii wzorców w kontaktach z innymi
 • Wzrost motywacji uczestników do kontynuowania rozwoju osobistego i zawodowego
 • Wzrost zaangażowania i motywacji do budowania poprawnych relacji interpersonalnych i budowania pozytywnej atmosfery wokół siebie
 • zwiększona efektywność w realizacji celów
 

Ramowy pogram szkolenia:

 
1.     Rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi
 • Istota świadomości emocji?
 • Empatia

2.     Rozumienie emocji, stresu i procesów emocjonalnych
 • Czym są emocje a czym stres?
 • Mechanizmy obronne
 • Sztuka dostrzegania pozytywów
 
3.     Zarządzanie emocjami i stresem
 • Kompromis
 • Jak regulować emocje i poziom stresu
 • Zarządzanie emocjami
 • Zarządzanie stresem
 • Dostrajanie się - syntonia.
 • Jak emocje i stres pomagają osiągnąć cel
 
4.     Bezkonfliktowość
 • Korelacja optymizmu z inteligencją emocjonalną.
 • Jak łagodzić konflikt
 

 

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa jeden lub dwa dni (7 lub 14 godzin). Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości ćwiczeń i liczebności grupy. Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów z elementami praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów i dyskusji.
 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe: 

 
Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych. Prowadzone jest w formie mini wykładów i ćwiczeń. Uczestnicy będą zdobywali wiedzę i doświadczenie w sposób dynamiczny, wszystkie wykorzystywane przez zespół naszych Trenerów techniki charakteryzują się dążeniem do pobudzania aktywności i partycypacji uczestników. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie.
 

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   
 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.

ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl 
 

 

 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: