Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

ETAPY SPRZEDAŻY

 

Celem szkolenia jest:

 • Zapoznanie uczestników ze standardami i technikami pracy na poszczególnych etapach sprzedaży.
 • Zwiększenie efektywności pracy poprzez wprowadzenie takich narzędzi jak prospecting, techniki zarządzania czasem i planowania własnej sprzedaży.
 • Doskonalą umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej z wykorzystaniem różnych umiejętności i technik sprzedażowych

Szkolenie skierowane jest do:

 • Handlowców odpowiedzialnych za prowadzenie rozmów handlowych z klientami zarówno B2B oraz FMCG
 • Pracowników działów obsługi klienta
 • Kierowników, supervisorów sprzedaży i menadżerów grup sprzedażowych
 • Właściciele małych firm, którzy sami sprzedają swoje usługi

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej z wykorzystaniem różnych umiejętności i technik sprzedażowych.
 • Poznanie i przyswojenie kolejnych etapów procesu sprzedaży
 • Wzrost efektywności współpracy z klientami
 • Pozyskanie kompleksowych umiejętności pozyskiwania nowych klientów oraz finalizowania kontraktów

Ramowy program szkolenia:

 
1.     Etapy sprzedaży - wprowadzenie.
2.     Rozmowa handlowa:
 • cele sprzedażowa
 • cele relacyjne
 • cele marketingowe
3.     Jak prowadzić rozmowę sprzedażową z nowym klientem
4.     Jak prowadzić rozmowę sprzedażową z dotychczasowym/stałym/ klientem
5.     Prezentacja - ważny punkt programu:
 • Jak ją napisać żeby była interesująca dla potencjalnego/stałego klienta
6.     Elementy rozmowy handlowej
7.     Pierwszy kontakt - nawiązywanie kontaktu
8.     Badanie oczekiwań klienta - aktywne słuchanie, gromadzenie informacji
9.     Typologia klienta
10.   Indywidualne dostosowywanie sposobu sprzedaży do typu klienta
11.   Zamkniecie sprzedaży
 

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).
 

                                    

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • Interaktywne warsztaty prowadzone multimetodą
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Scenki sytuacyjne
 • Symulacje
 • Konsultacje
 • Dyskusje
 • Burze mózgów
 • Case study
 • Testy auto-diagnostyczne
 • Elementy wykładowe
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie. 
 

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   
 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl
 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: