Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

EFEKTYWNE PROWADZENIE SPOTKAŃ

 

Celem szkolenia jest:

 • pogłębienie wiedzy na temat zasad organizacji i prowadzenia efektywnych szkoleń
 • jak skutecznie realizować założone cele spotkania
 • komunikację werbalną i niewerbalną do konkretnej grupy odbiorców

Szkolenie skierowane jest do:

 • managerów zarządzających zespołami
 • managerów średniego szczebla, kierowników i liderów projektów
 • wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu celem podniesienia swoich umiejętności

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • pozyskanie umiejętności w zakresie dopasowania formy spotkania do jego celu
 • umiejętność sprawnego poprowadzenia każdego rodzaju spotkania
 • poszerzenie wiedzy jak zmotywować team do współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów
 • jak radzić sobie z trudnymi oraz konfliktowymi sytuacjami podczas spotkań

Ramowy program szkolenia:

 
1.    Meeting - jako forma komunikacji
 • Zasady prowadzenia zebrania
 • Różne typy spotkań (operacyjne, ewaluacyjne, negocjacyjne, debaty, brainstorm)
2.    Scenariusz spotkania
 • Określenie celów
 • Ustalenie sposobu realizacji celów: nakłanianie czy sygnalizowanie?
 • Zarządzanie przebiegiem spotkania
3.    Przygotowanie spotkania
 • Rola organizatora
 • Agenda spotkania
 • Miejsce spotkania
 • Przygotowania od strony technicznej
 • Materiały na spotkanie
4.    Zebranie
 • Rozpoczęcie spotkania (zasady, role)
 • Nowe tematy lub kontynuacja poprzedniego spotkania 
 • Motywowanie
 • Trudni uczestnicy, konflikty
 • Planowanie - przedstawienie planu działań oraz celów
 • Podsumowanie
5.    Po zebraniu
 • Dystrybucja podsumowania spotkania
6.    Omówienie technik stosowanych podczas spotkań
 • Aktywne słuchanie
 • Prezentacje
 • Negocjacje
 • Konflikty/Agresja
7.    Przyczyny nieudanych spotkań
 

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa jeden lub dwa dni (7 lub 14 godzin). Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości ćwiczeń i liczebności grupy. Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów z elementami praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów i dyskusji.
 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • bezpośrednie przećwiczenie uzyskanych podczas szkolenia umiejętności
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne casy, ćwiczenia, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • testy autodiagnostyczne
 • dyskusje moderowane
 • symulacje
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia
 

Kontakt: 

 
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2
02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00
fax: 22/ 300 11 51 

szkolenia@competitiveskills.pl

 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: