Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

DELEGOWANIE ZADAŃ I ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW

 Celem szkolenia jest: 

 • Usprawnienie komunikacji w delegowaniu zadań
 • Nabycie umiejętności w zakresie rozliczanie zadań zleconych do realizacji
 • Wdrożenie technik organizacji czasu pracy
 • Poznanie metod podnoszenia efektywności zespołu
 • Poznanie skutecznych technik rozwiązywania konfliktów w zespole

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kierowników, managerów średniego i wyższego szczebla, osób zarządzających projektami
 • Osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i umiejętności w zakresie budowania i rozwijania zespołu

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Zapoznanie różnic pomiędzy planowaniem a delegowaniem
 • Rozwinięcie kompetencji i pozyskanie wiedzy jak efektywnie delegować zadania
 • Uzyskanie umiejętności prowadzenia rozmowy z pracownikiem w zakresie przekazywania mu informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania
 • Zwiększenie pewności siebie i umiejętności budowania zespołu i kontrolowania jego rozwoju
 • Pozyskanie umiejętności zwiększania efektywności pracy zespołu
 • Skutecznie i efektywnie komunikować się ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Cechy określające efektywność jednostki
 • Plan efektywnego działania poszczególnych pracowników
 • Analiza i ocena pracy
 • Uwagi pozytywne - uwagi negatywne
 • Analiza działania
 • Procedury i arkusze działania
 • Zarządzanie przez cele, delegowanie obowiązków i uprawnień
 • Rozszerzanie i wzbogacanie pracy
 • Systemy motywacyjne (płacowe i poza płacowe)
 • Wpływ bezpośredniego przełożonego na efekty podwładnych
 • Ogólne podejście do motywacji
 • Hierarchia potrzeb ludzkich
 • Kultura organizacji
 • Przesłanki sukcesu
 • Jak zostać człowiekiem sukcesu
 • Sposoby komunikowania się
 • Wzajemna i indywidualna odpowiedzialność
 • Efektywne przywództwo
 • Praca zespołowa
 • Dylemat managera kierować czy prowadzić
 • Ocena własnych słabych i mocnych stron podstawą skutecznego zarządzania
 • Źródła powstawania konfliktów w zespołach pracowniczych
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Role w zespole
 • Rola lidera zespołu
 • Twój zespół i jego poziom rozwoju
 • Co wpływa na efektywność zespołu
 • Ocena zespołu
 • Efektywności lidera zespołu

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa jeden lub dwa dni (7 lub 14 godzin). Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości ćwiczeń i liczebności grupy. Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów z elementami praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów i dyskusji.
 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe: 

 
Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych. Prowadzone jest w formie mini wykładów z elementami ćwiczeń. Uczestnicy będą zdobywali wiedzę i doświadczenie  w sposób dynamiczny, wszystkie wykorzystywane przez zespół naszych Trenerów techniki charakteryzują się dążeniem do pobudzania aktywności i partycypacji uczestników. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie.
 

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.  
 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: