Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

COACHING ZESPOŁU HANDLOWCÓW

 

 Celem szkolenia jest:

 • Przygotowanie managerów działów handlowych, kierowników sprzedaży i innych osób zarządzających zespołami handlowców do samodzielnego prowadzenia skutecznego coachingu, jako narzędzia wspierającego rozwój zespołu i motywującego handlowców do działania i większego zaangażowania w swoją pracę.
 • Poprawienie efektywności zarządzania ludźmi, ułatwienie relacji interpersonalnych, podniesienie efektywności działania zespołów handlowych.
 • Poznanie głównych zasad prowadzenia coachingu oraz metod rozwijania umiejętności wspierania pracowników w procesie realizacji ich celów rozwojowych.
 • Przekazanie przyszłym coachom przydatnych narzędzi do samodzielnego prowadzenia coachingu.  

Szkolenie skierowane jest do:

 • Dyrektorów
 • Menedżerów
 • Kierowników działów handlowych oraz innych osób odpowiedzialnych za procesy zarządzania handlowcami w organizacji
 • Wszystkich, którzy chcieliby stać się coachami dla innych pracowników

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Umiejętność kompleksowego przygotowania coachingu
 • Poznanie skutecznych technik prowadzenia rozmowy coachingowej
 • Wzrost umiejętności z zakresu motywowania pracowników
 • Pozyskanie wiedzy jak wykształcić u sprzedawców zdolność do samodzielnej motywacji
 • Rozwijanie umiejętności z zakresu wyznaczania celów, udzielania informacji zwrotnych, prowadzenia rozmów oceniających pracę
 • Poprawa wyników pracy zespołu handlowego poprzez eliminowanie niepożądanych zachowań i wywołanie zachowań oczekiwanych
 • Pozyskanie wiedzy jak rozpoznawać i zapobiegać spadkowi motywacji u pracowników
 • Korygowanie błędów i pokazywanie dobrych wzorców
 • Radzenie sobie z trudnymi pracownikami
 • Nabranie pewności siebie w kontaktach z współpracownikami i zbudowanie atmosfery zaufania i współpracy

Ramowy program szkolenia:

 
       1.Istota Coachingu
 • czemu służy
 • korzyści i zagrożenia
       2. Rola coacha
 • Kluczowe - określenie celów coachingu
 • Autoanaliza umiejętności, niezbędnych i wspierających realizację celu
 • Planowanie działań, służących realizacji celu
       3. Modelowy opis procesu coachingu - mechanizm działania coachingu
       4. Coaching, praca nad umiejętnościami i zachowaniami - kolejne kroki
 • Uświadomienie sobie konieczności pracy
 • Analiza stanu obecnego
 • Określenie stanu pożądanego
 • Przekonanie pracownika do konieczności nauki
 • Wspólne wyznaczanie celu  
 • Ustalenie parametrów mierzenia postępów
 • Kontrola i wynikające z niej decyzje do dalszej pracy
       5. Autorytet coacha - filary budowania silnego autorytetu coacha i managera
 • Sztuka aktywnego słuchania
 • Sztuka zadawania pytań zamkniętych i otwartych
       6. Korzyści płynące z coachingu
 • Dla pracowników
 • Dla coacha
 • Dla firmy
       7. Pięć etapów rozwoju kompetencji
       8. Narzędzia coachingu
 • Narzędzia motywacji handlowca
 • Demotywatory działań rozwojowych handlowca
       9. Narzędzia coachingu
       10. Planowanie rozwoju i proces coachingowy w sprzedaży
 • Tworzenie planów rozwojowych handlowca
 • Aspekt odpowiedzialności, motywacji do działania
       11. Feedback
 • Znaczenie informacji zwrotnej w pracy kierownika zespołu handlowców
 • Model przekazywania informacji zwrotnej
 • Błędy w przekazywaniu krytyki jako informacji zwrotnej
 • Znaczenie feedback’u

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).
 

 

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:  

Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową, umożliwiającą bieżące ćwiczenie omawianych zagadnień. Warsztaty są intensywne i dynamiczne.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowo - instruktażowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie. Materiały wyposażone są w podstawowe narzędzia coachingowe, do wykorzystania w późniejszej pracy coacha.
 

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   
 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl 
 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: