Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

COACHING MANAGERSKI - PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA COACHINGU PRACOWNIKÓW

 

Celem szkolenia jest: 

 • zastosowania coachingu w planowaniu, wyznaczaniu celów, delegowaniu zadań, monitorowaniu, ocenie wyników i  prowadzeniu rozmów rozwojowych

Szkolenie skierowane jest do:


 • menedżerów, którzy chcą poznać i przyswoić techniki coachingowe oraz ich zastosowania w zarządzaniu 

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • poznanie nowych stylów zarządzania
 • opanowanie podstawowych umiejętności coacha i wykorzystanie je w pracy menedżera
 • poznanie narzędzi i technik coachingowych przydatnych w pracy menedżera

Ramowy pogram szkolenia:

 
1. Coaching -praca nad umiejętnościami i zachowaniami
 • Uświadomienie sobie konieczności pracy
 • Analiza stanu obecnego
 • Określenie stanu pożądanego
 • Przekonanie pracownika do konieczności nauki
 • Wspólne wyznaczanie celu
 • (np. ćwiczenia konkretnej umiejętności, planowanie aktywności, efektywności sprzedaży)
 • Ustalenie parametrów mierzenia postępów:
 • określenie i opisanie oczekiwanych rezultatów
 • opisanie sposobu mierzenia rezultatów
 • określenie terminów i sposobów kontroli
 • Kontrola i wynikające z niej decyzje do dalszej pracy
2. Etapy rozwoju kompetencji
 • Nieświadoma  niekompetencja.
 • Świadoma niekompetencja
 • Świadoma kompetencja.
 • Nieświadoma kompetencja.
 • Zdolność do nauczania innych.
3. Coaching menedżerski 
 • podstawowe umiejętności coachingowe
 • specyfika coachingu menedżerskiego
 • model GROW
4. Wyznaczanie celów
 • podstawowe zasady prowadzenia rozmowy o celach zgodnej z podejściem coachingowym 
 • sposoby przekazywania celów
 • metody zwiększania zaangażowania oraz kreatywności pracowników
5. Delegowania i monitorowania wyników
 • sposoby prowadzenia rozmowy  dotyczącej delegowania zadań oraz monitorowania wyników metody ułatwiające wspólne z pracownikami poszukiwanie optymalnych metod realizacji celów
 • przekazywania informacji zwrotnych oraz dowiadywania się o postępy oraz trudności w realizacji zadań 
6. Rozmowy rozwojowe 

 

 

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa jeden lub dwa dni (7 lub 14 godzin). Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości ćwiczeń i liczebności grupy. Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów z elementami praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów i dyskusji.
 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe: 

 
Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych. Prowadzone jest w formie mini wykładów i ćwiczeń. Uczestnicy będą zdobywali wiedzę i doświadczenie w sposób dynamiczny, wszystkie wykorzystywane przez zespół naszych Trenerów techniki charakteryzują się dążeniem do pobudzania aktywności i partycypacji uczestników. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie.
 
Kontakt:
 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   
 
Anna Jabłonowska
Competitive Skills Sp. z o.o.

ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel: 22/ 401 31 00 
fax: 22/ 300 11 51
szkolenia@competitiveskills.pl 
ajablonowska@competitiveskills.pl 
 

 

 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: