Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

BUDOWANIE ZESPOŁU

 

Celem szkolenia jest: 

 • Umiejętność stworzenia zespołu ukierunkowanego w działaniu na wspólne cele, współpracę, w którym relacje oparte są na wzajemnym zaufaniu, szacunku, wsparciu
 • Wypracowanie skutecznych zasad współpracy w zespole w oparciu o różnice indywidualne jednostek, tworzących zespół
 • Autodiagnoza funkcjonowania własnej osoby na tle zespołu i we współpracy z członkami zespołu
 • Poznanie skutecznych technik rozwiązywania konfliktów w zespole

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kierowników, managerów średniego i wyższego szczebla, osób zarządzających projektami
 • Osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i umiejętności w zakresie budowania zespołu

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Zwiększenie pewności siebie i umiejętności budowania zespołu i kontrolowania jego rozwoju
 • Rozróżnianie poszczególnych faz rozwoju zespołu
 • Pozyskanie umiejętności zwiększania efektywności pracy zespołu
 • Wybór stylu kierowania zespołem oraz wykorzystywanie innych stylów do osiągnięcia określonych celów
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
 • Poznanie i świadome zastosowanie podziału na role w grupie

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 
1.     Dynamika zespołu
 • Budowanie zespołu jako proces
 • Fazy rozwoju zespołu
 • Jak skutecznie wpływać na rozwój zespołu
2.     Budowaniu zespołu
 • Analiza mocnych i słabych stron zespołu
 • Role w zespole
 • Zagrożenia jakie utrudniają współpracę w zespole
 • PERFORM (Produktywność, Empatia, Role i cele, Elastyczność, Otwartość, Uznanie, Morale) - schemat diagnozowania problemów zespołu
 • Istota integracji
 • Elementy rywalizacji jako czynnik motywujący
3.     Manager zespołu
 • Przywódca czy lider - charakterystyka i dobór cech
 • Style kierowania zespołem
4.     Efektywność zespołu
 • Warunki efektywności w działaniu grupowym
 • Wspólna wizja i cele
 • Metody stymulowania efektywności pracy zespołowej
 • Zwiększanie twórczego potencjału zespołu

5.     Skuteczne motywowanie i wspólne osiąganie celów

 • Budzenie zaangażowania
 • Pozafinansowe metody motywowania
 • Automotywacja
6.     Komunikacja w zespole
 • Komunikacja interpersonalna jako podstawa działania zespołu
 • Czynniki utrudniające komunikację w  zespole
 • Techniki aktywnego słuchania w zespole
 • Warunki efektywnej komunikacji zespołowej
 • Informacja zwrotna
7.     Konflikty w zespole
 • Czym jest konflikt
 • Zarządzanie sytuacją konfliktową
 • Techniki rozwiązywania konfliktu
 • Myślenie twórcze w rozwiązywaniu problemów

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 
Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych. Prowadzone jest w formie mini wykładów z elementami ćwiczeń. Uczestnicy będą zdobywali wiedzę i doświadczenie  w sposób dynamiczny, wszystkie wykorzystywane przez zespół naszych Trenerów techniki charakteryzują się dążeniem do pobudzania aktywności i partycypacji uczestników. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie.
 

Kontakt:

 
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   

Anna Jabłonowska

Competitive Skills Sp. z o.o.

ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa

tel: 22/ 401 31 00 

fax: 22/ 300 11 51

szkolenia@competitiveskills.pl 

ajablonowska@competitiveskills.pl 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: