Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

 

Celem szkolenia jest:

 • Poszerzenie wiedzy w zakresie profesjonalnej obsługi Klienta, ukierunkowanej na budowanie pozytywnych relacji z Klientem, zwiększanie lojalności i zaangażowania.
 • Zaznajomienie uczestników z metodami i technikami inicjowania i rozwijania relacji z Klientem, a także - w przypadkach utracenia Klienta - reanimacji kontaktów.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Handlowców
 • Sprzedawców
 • Doradców i opiekunów Klienta
 • Wszystkich osób odpowiedzialnych za sprzedaż i budowanie długotrwałych relacji z Klientem

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Zamiana postawy biernej, pasywnej w proaktywną przy inicjowaniu i budowaniu relacji z Klientem
 • Zwiększenie pewności siebie i wiary we własne możliwości oddziaływania na decyzje Klienta
 • Lepsze zrozumienie mechanizmów wpływających na zachowania Klientów i podejmowane przez nich wybory
 • Większa łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z Klientami

Ramowy program szkolenia:

1.  Zdefiniowanie podstawowych pojęć: lojalność, zaangażowanie, relacja, obsługa Klienta, sprzedaż

2.  Podejście relacyjne kontra transakcyjne do Klienta - różnice i zastosowanie odpowiedniej strategii

3.  Ewolucja relacji - od zainicjowania do rozwoju długotrwałej relacji z Klientem

4.  Profesjonalizm w obsłudze Klienta - główne wyznaczniki profesjonalnej obsługi

5.  Proces sprzedaży relacyjnej - etapy sprzedaży w obliczu profesjonalnej obsługi Klienta

6.  Jakość usługi i jakość produktu a poczucie odpowiedzialności

7.  Sposoby pozyskiwania Klientów

 • Pierwszy kontakt - pierwsze wrażenie rzutujące na rozwój relacji
 • Techniki budowania zaufania
 • Typologia Klientów i różnice indywidualne - rozpoznawanie potrzeb Klientów w oparciu o model typologiczny
 • Tworzenie oferty w odpowiedzi na potrzeby Klienta
 • Prezentacja oferty - formy prezentacji adekwatne do modelu typologicznego Klienta

8.  Efektywna komunikacja w procesie sprzedaży i budowania relacji z Klientem

 • Komunikacja otwarta, techniki zadawania pytań i aktywne słuchanie
 • Wzbudzanie zainteresowania
 • Język korzyści
 • Rola emocji w budowaniu pozytywnego nastawienia Klienta

9.    Błędy popełniane w próbach budowania relacji z Klientem

10. Profesjonalna obsługa „trudnego Klienta” lub obsługa Klienta w „sytuacjach trudnych”

 • Przyjmowanie i odpowiadanie na krytykę
 • Radzenie sobie z obiekcjami
 • Profesjonalna obsługa reklamacji

11. Profesjonalna obsługa posprzedażowa

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

Standardowo szkolenie realizowane jest w ciągu 2 dni (ok. 14 - 16 godzin zegarowych).

W zależności od ostatecznego kształtu programu szkolenia, czas trwania może ulec zmianie.  

Przykładowy rozkład czasu zajęć:

 

1 dzień

2 dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

08.30 - 09.00

8.30 - 9.00

Zajęcia

09.00 - 10.30

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

10.30 - 10.45

10.30 - 10.45

Zajęcia

10.45 - 12.30

10.45 - 12.30

Przerwa obiadowa

12.30 - 13.15

12.30 - 13.15

Zajęcia

13.15 - 14.45

13.15 - 14.45

Przerwa kawowa

14.45 - 15.00

14.45 - 15.00

Zajęcia

15.00 - 16.30

15.00 - 16.30

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.30 - 17.00

16.30 - 17.00

Zakończenie szkolenia

17.00

17.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

17.00 - …

17.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • Interaktywne warsztaty prowadzone multimetodą
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Scenki sytuacyjne
 • Symulacje
 • Konsultacje
 • Dyskusje
 • Burze mózgów
 • Case study
 • Fragmenty filmów i nagrań audio
 • Testy auto-diagnostyczne
 • Elementy wykładowe

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie. 

Na życzenie Klienta materiały mogą zostać udostępnione dodatkowo w wersji elektronicznej.

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   

Anna Jabłonowska

Competitive Skills Sp. z o.o.

ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa

tel: 22/ 401 31 00 

fax: 22/ 300 11 51

szkolenia@competitiveskills.pl 

ajablonowska@competitiveskills.pl

 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: