Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA

 

Celem szkolenia jest: 

 • Rozwój umiejętności budowania autorytetu lidera
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu budowania formalnego i nieformalnego autorytetu wśród podwładnych
 • Pozyskanie umiejętności wywierania wpływu na współpracowników
 • Rozwijanie umiejętności przewodzenia, przekonywania do wizji  i zwiększania zaangażowania w jej realizację

Szkolenie skierowane jest do:

 • Managerów średniego i wyższego szczebla stawiających na rozwój osobisty i efektywność działania
 • Osób zainteresowanych rozwojem kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy lidera zespołu

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Pozyskanie narzędzi motywowania i rozwijania umiejętności z wykorzystaniem stylów przywództwa
 • Progres skuteczności, efektywności komunikacji z podwładnymi i współpracownikami
 • Wzrost świadomości w zakresie oddziaływania na funkcjonowanie zespołu
 • Poprawa efektywności pracy z zespołem
 • Umiejętność przekazywania informacji zwrotnej
 • Sztuka radzenia sobie w sposób twórczy z problemami i konfliktami
 • Poznanie swoich mocnych i słabych stron

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 
1.     Kim jest Lider 
 • Rola i zadania managera w organizacji
 • Style przywództwa - orientacja na ludzi a ukierunkowanie na zadania
2.     Rola Managera zespołu
 • Czynniki oddziaływujące na skuteczność i autorytet menadżera
 • Kluczowe zasady w budowaniu pozycji kierownika zespołu
 • Różnice pomiędzy zachowaniem budującym a niszcząc autorytet - analiza błędów
 • Czy masz osobowość lidera - dyskusja i analiza 
3.     Budowanie autorytetu
 • Wskazanie zasad współpracy
 • Ustalenie zasad komunikacji w zespole i w strukturze
 • Relacja manager-pracownik, pracownik-pracownik
4.     Organizacja zespołu vs pozycja lidera
 • Wyznaczenie celów i delegowanie zadań
 • Aspekt integracji w zespole - przestrzeganie zasad i komunikacja w zespole
 • Indywidualne style pracy podwładnych a funkcjonowanie w zespole
5.     Motywowanie zespołu
 • Rozpoznanie potrzeb
 • Właściwa argumentacja
 • Sposoby zwiększania zaangażowania
 • Najczęstsze błędy w komunikacji i odbiorze przekazu
6.     Informacja zwrotna
 • Konstruktywna krytyka jako informacja zwrotna w zespole - znaczenie
 • Techniki przekazywani przekazywania krytyki i pochwał
7.     Budowanie autorytetu a konflikty w zespole
 • Źródła problemów
 • Strategia działań w sytuacjach konfliktowych w relacji manager - pracownik, pracownik - pracownik
 • Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami oraz agresją podwładnych
 • Negocjacje - rola mediatora

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 
Szkolenie trwa 2 dni - ok. 14 godzin, tym przerwy (2 przerwy kawowe i 1 przerwa obiadowa każdego dnia).
 
 

 

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

9.00 - 9.30

8.30 - 9.00

Zajęcia

9.30 - 11.00

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

11.00 - 11.15

10.30 - 10.45

Zajęcia

11.15 - 12.45

10.45 - 12.15

Przerwa obiadowa

12.45 - 13.30

12.15 - 13.00

Zajęcia

13.30 - 15.00

13.00 - 14.30

Przerwa kawowa

15.00 - 15.10

14.30 - 14.40

Zajęcia

15.10 - 16.20

14.40 - 15.50

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.20 - 16.30

15.50 - 16.00

Zakończenie szkolenia

16.30

16.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

16.30 - …

16.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe: 

 
Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych. Prowadzone jest w formie mini wykładów i ćwiczeń. Uczestnicy będą zdobywali wiedzę i doświadczenie w sposób dynamiczny, wszystkie wykorzystywane przez zespół naszych Trenerów techniki charakteryzują się dążeniem do pobudzania aktywności i partycypacji uczestników. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie.
 

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   

Anna Jabłonowska

Competitive Skills Sp. z o.o.

ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa

tel: 22/ 401 31 00 

fax: 22/ 300 11 51

szkolenia@competitiveskills.pl 

ajablonowska@competitiveskills.pl 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: