Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

ASERTYWNOŚĆ

 

Celem szkolenia jest:

 • Zwiększenie efektywności funkcjonowania w środowisku biznesowym i prywatnym poprzez doskonalenie umiejetności komunikacji asertywnej z innymi ludźmi
 • Nabycie i rozwijanie umiejetności asertywnego wyrażania i przyjmowania od innych poglądów, opinii, sugestii, uwag, krytyki, odmowy, feedbacku
 • Poprawa samopoczucia, zwiększenie pewności siebie i aktywizacja

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników na wszystkich szczeblach
 • Osób, które zauważają u siebie trudności z komunikacją asertywną
 • Osób, które mają zbyt niskie lub wygórowane poczucie własnej wartości i pewności siebie

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Poprawa komfortu psychicznego w codziennym funkcjonowaniu w życiu zawodowym i prywatnym
 • Poprawa relacji z współpracownikami
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dalszego rozwijania własnych kompetencji w zakresie komunikacji asertywnej w przyszłości (narzędzia i instrukcje do dalszego rozwoju)

Ramowy program szkolenia:

Przedstawiony program szkolenia stanowi propozycję zagadnień.  Ostateczny scenariusz szkolenia zostanie opracowany w toku ustaleń z Klientem, tak aby jak najlepiej odpowiadał on potrzebom i oczekiwaniom Klienta.

Propozycja zagadnień: 

1.  Zdefiniowanie asertywności

2.  Asertywność w odniesieniu do zachowań uległych i agresywnych

3.  Analiza opłacalności zachowań asertywnych

 • Czy zawsze warto być asertywnym?
 • Asertywność w kontekście komunikacji hierarchicznej w firmie
 • Wykorzystanie  elementarnych technik komunikacji asertywnej w relacjach hierarchicznych i niehierarchicznych

4. Autodiagnoza - moja asertywność w różnych sytuacjach społecznych

5. Asertywna odmowa

6. Asertywne wyrażanie opinii i poglądów

7. Asertywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki

8. Asertywność w komunikacji niewerbalnej (mowa ciała)

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

Standardowo szkolenie realizowane jest w ciągu 1 dnia szkoleniowego (ok. 8 godzin zegarowych, w tym 3 przerwy). W wersji rozszerzonej o szereg dodatkowych praktycznych ćwiczeń szkolenie realizowane jest w ciągu 2 dni (ok. 14 - 16 godzin zegarowych, w tym przerwy).

W zależności od ostatecznego kształtu programu szkolenia, czas trwania może ulec zmianie.  

Przykładowy rozkład czasu zajęć:

 

1 dzień

2 dzień

Rejestracja i powitanie Uczestników, poranna kawa.

08.30 - 09.00

8.30 - 9.00

Zajęcia

09.00 - 10.30

9.00 - 10.30

Pierwsza przerwa kawowa

10.30 - 10.45

10.30 - 10.45

Zajęcia

10.45 - 12.30

10.45 - 12.30

Przerwa obiadowa

12.30 - 13.15

12.30 - 13.15

Zajęcia

13.15 - 14.45

13.15 - 14.45

Przerwa kawowa

14.45 - 15.00

14.45 - 15.00

Zajęcia

15.00 - 16.30

15.00 - 16.30

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

16.30 - 17.00

16.30 - 17.00

Zakończenie szkolenia

17.00

17.00

Indywidualne konsultacje z trenerami dla chętnych

17.00 - …

17.00 - …

 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • Interaktywne warsztaty prowadzone multimetodą
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Scenki sytuacyjne
 • Symulacje
 • Konsultacje
 • Dyskusje
 • Burze mózgów
 • Case study
 • Fragmenty filmów i nagrań audio
 • Testy auto-diagnostyczne
 • Elementy wykładowe

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, którego zadaniem jest zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień w późniejszym czasie. Materiały zawierają także instrukcje do ćwiczeń rozwojowych asertywności.

Na życzenie Klienta materiały mogą zostać udostępnione dodatkowo w wersji elektronicznej.

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.   

Anna Jabłonowska

Competitive Skills Sp. z o.o.

ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa

tel: 22/ 401 31 00 

fax: 22/ 300 11 51

szkolenia@competitiveskills.pl 

ajablonowska@competitiveskills.pl

 

 

 

Jeeli chcieliby Pastwo otrzyma dodatkowe informacje o szkoleniu prosimy o podanie adresu email: