Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Zdaniem eksperta

Mobbing w miejscu pracy - wywiad z ekspertem
2008-02-11 11:05
Mobbing jest powodem tragedii rodzinnych i zawodowych milionów osób. Co oznacza mobbing? - Z Docentem Romualdem Romańskim rozmawia Dagmara Jaśkiewicz - Sikora z Competitive Skills. »
Polskie firmy będą mogły zatrudniać pracowników zza wschodniej granicy nawet na 6 miesięcy
2008-02-04 12:22
Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisała bowiem 29 stycznia 2008 r. kolejne rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. »
Jakie działania podejmują działy HR, aby zniwelować negatywny wpływ zmian na rynku pracy?
2007-12-10 14:44
Obecna sytuacja na rynku pracy, który z rynku pracodawcy stał się rynkiem pracownika, wymusiła w przedsiębiorstwach zmianę w percepcji zatrudnionych. Pracodawcy zaczynają postrzegać pracowników jako kapitał ludzki a nie jako zasoby. Brak pracowników uświadomił pracodawcom, że to od ich pracowników (wiedzy, doświadczenia, kompetencji) tak naprawdę zależy funkcjonowanie przedsiębiorstwa. »
W jaki sposób agencje pracy tymczasowej rekrutują pracowników?
2007-11-19 11:04
Współczynnik aktywności zawodowej Polaków jest najniższy w Unii Europejskiej i oscyluje w granicach 56,8%. Rynek pracy ma więc duży potencjał w postaci osób, które pozostają dotychczas bierne. Dotarcie do tej grupy i jej aktywizacja to wielkie wyzwanie do agencji pracy tymczasowej. »
Testy umiejętności w procesach selekcyjnych - na przykładzie testów SHL
2007-10-02 10:47
Testy psychometryczne są coraz powszechniej stosowane przez organizacje w procesach selekcyjnych. Są one cenione za dostarczanie rekrutującym konkretnych, wymiernych i obiektywnych informacji o poziomie badanych cech. »
Programy dla studentów (na przykładzie Banku BPH)
2007-09-18 11:11
Bank BPH S.A. swoją ofertę adresuje do studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości i chcą uczyć się od najlepszych. »
Ochrona danych w procesie rekrutacji
2007-09-03 09:18
Gospodarka pędzi w coraz szybszym tempie, powstaje wiele nowych firm i coraz więcej stanowisk pracy. Firmy z niektórych branż prześcigają się w ogłoszeniach o naborze do pracy. »
Kobieta pracująca na "nieprzyjaznym" rynku pracy
2007-08-09 09:53
Sytuacja kobiet na rynku pracy nie jest najlepsza. Wiele mówi się o nierównych szansach, dyskryminacji, znane jest również zjawisko „szklanego sufitu” »
EVA jako narzędzie motywacji pracowników
2007-08-06 14:09
Wiele firm próbuje motywować swoich pracowników wykorzystując coraz to bardziej wymyślne metody. Jednak ważniejszym pytaniem niż to, w jaki sposób lub czym motywować pracowników, jest pytanie czy motywujemy pracowników do wykonywania właściwych czynności i działań? »
Jak skutecznie poprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?
2007-06-06 09:38
Rozmowa rekrutacyjna jest skuteczna wtedy, kiedy obie strony są usatysfakcjonowane po jej zakończeniu. Pracodawca, z powodu znalezienia odpowiedniego pracownika, natomiast kandydat, z powodu znalezienia pracodawcy, który spełnia jego oczekiwania. »