Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

List motywacyjny

List motywacyjny będąc elementem oferty aplikacyjnej ma umożliwić osobie rekrutującej choć w niewielkim stopniu pogłębić informacje zawarte w CV, ułatwiając w ten sposób podjąć decyzję o zaproszeniu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.  Często zastanawiamy się czy pracodawca rzeczywiście czyta listy? Na pewno jest to indywidualna sprawa rekrutujących, warto jednak wykorzystać możliwość zaprezentowania siebie i dodania pewnych informacji, których nie ma w zwyczaju zamieszczać w CV.

List motywacyjny, jak sama jego nazwa wskazuje, służy przede wszystkim do zaprezentowania motywacji do pracy na określonym stanowisku. W związku z tym, powinien przedstawiać najmocniejsze strony kandydata z punktu widzenia realizacji konkretnych zadań zawodowych, przypisanych do tego stanowiska. Nie ma sensu powtarzanie w liście danych formalnych, o których mowa w CV. Możemy ewentualnie te dane przebudować, wyjaśniając na przykład przyczynę wcześniejszej zmiany pracy lub długotrwałą lukę w zatrudnieniu (o ile wydaje się to nam istotne dla oceny naszej kandydatury). Pamiętajmy jednak, że głównym założeniem listu motywacyjnego jest przekonanie potencjalnego pracodawcy o naszej przydatności do pracy na danym stanowisku.

Aby to uczynić musimy wykazać, że znamy firmę i wiemy czym ona się zajmuje. Wiemy też czego możemy się po niej spodziewać i to nas satysfakcjonuje. Co ważne, wierzymy, że zatrudniając nas nasz przyszły pracodawca osiągnie wyraźne korzyści.

Jak to uczynić? W jaki sposób przekonać pracodawcę, że jestem idealnym kandydatem?

Oto kilka praktycznych rad:

List krótki i konkretny

List powinien być krótki i nie przekraczać jednej strony A4. W innym przypadku możemy przypuszczać, że nikt go nie przeczyta. Zwróćmy uwagę na jego czytelność, podzielmy tekst na akapity. Ważne informacje wytłuśćmy, ale nie stosujmy wielu kolorów. Przed wysłaniem sprawdźmy, czy na pewno nie popełniliśmy błędów ortograficznych lub stylistycznych.
Pamiętajmy, aby nie powtarzać informacji zawartych w życiorysie. Zaprezentujmy swoje mocne cechy charakteru, które również starajmy się uwidocznić pośrednio w samej formie i treści naszego listu.

Wstęp

We wstępie warto wyjaśnić pracodawcy powód naszego zainteresowania ofertą pracy w firmie. Należy krótko opowiedzieć skąd dowiedzieliśmy się o tej ofercie i dlaczego zwróciliśmy na nią uwagę. W pierwszym zdaniu powinna się również znaleźć informacja z nazwą stanowiska pracy oraz numerem referencyjnym.

Rozwinięcie

W dalszej części listu zamieszcza się w skrócie informację dotyczącą fragmentów naszej drogi zawodowej. Pochwalmy się też wyjątkowymi osiągnięciami i działaniami. Warto zastanowić się nad specyfiką firmy i stanowiska, na jakie aplikujemy. Rozwinąć te informacje z naszego życiorysu, które mogą być adekwatne do potrzeb pracodawcy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na istotne dla danego stanowiska cechy naszej osobowości, np. punktualność, kreatywność, podkreślić silną motywację do podjęcia pracy oraz chęć ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji. Pamiętajmy, że treść i forma listu odzwierciedla nasze umiejętności organizacyjne i komunikacyjne. Liczmy się również z tym, że osoba czytająca list nie musi być specjalistą z danej dziedziny (np. przedstawiciel działu rekrutacji), dlatego formułujmy możliwie zrozumiałe, proste zdania.

Zakończenie

Zakończmy list zachęcając pracodawcę do spotkania i przeprowadzenia z nami interview. Okażmy mu szacunek podpisując się np. za wzmianką: "Z poważaniem".

 

Jakie błędy najczęściej popełniamy? 

  1. Powtarzanie tych samych informacji, które znajdują się w CV. Należy wziąć pod uwagę fakt, że osoby rekrutujące mają do przeczytania wiele aplikacji. List motywacyjny powinien zatem być krótki i konkretny. Nie twórzmy na siłę długiego wywodu - jeśli nie mamy pomysłu, co napisać wystarczy przedstawić się w trzech zdaniach;
  2. Chaotyczność, brak uporządkowania i estetyki mogą powodować zakłócenia w odbiorze treści merytorycznej listu. Zła interpretacja faktów lub wnioskowanie o braku organizacji i poczucia estetyki u kandydata mogą skutkować odrzuceniem naszej kandydatury;
  3. Błędy ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne. Taki list z pewnością nie wzbudzi zainteresowania i od razu wypadniemy z "konkursu";
  4. Kreowanie faktów może być bardzo ryzykowne. Prędzej, czy później pracodawca zorientuje się i straci do nas zaufanie. Możemy stać się niewiarygodni w oczach pracodawcy, a odchodząc ze wstydem nie otrzymamy przydatnych referencji;
  5. Wysyłanie masowe aplikacji do wielu pracodawców jest dość często spotykanym błędem. Łatwo się zorientować, że list jest nie sprofilowany, a kandydat uderza gdzie może. Nie akceptowalne, choć spotykane jest zaadresowanie listu do innej instytucji lub na inne stanowisko pracy.

 

Competitive Skills Sp. z o.o.