Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

List motywacyjny

Choć CV dostarcza najważniejszych informacji o kwalifikacjach, wykształceniu i doświadczeniu kandydata, to list motywacyjny jest również bardzo istotnym elementem procesu selekcji. Służy on przede wszystkim sprawdzeniu motywacji kandydata do pracy na konkretnym stanowisku w firmie i pozwala na uzupełnienie informacji zebranych przy pomocy życiorysu. W takim dokumencie kandydat powinien w sposób jak najbardziej pozytywny przedstawić swoją sylwetkę z uwzględnieniem indywidualnych cech osobowości oraz wszelkich mocnych stron, jakie pomocne mogą być w realizacji zadań zawodowych na konkretnym stanowisku pracy.

Interpretacja listu motywacyjnego jest oczywiście sprawą indywidualną osoby rekrutującej, zależącą od jej konkretnych upodobań. Ponieważ analiza niesie ze sobą dużą porcję subiektywizmu, trudno jest wyodrębnić konkretne wskazówki do czytania listu motywacyjnego, warto jednak zwrócić uwagę na jego poprawność pod względem kilku chociażby aspektów.

Na co zwrócić uwagę?

Sprawdź więc:

 • Czy forma listu odpowiada standardom korespondencji urzędowej. Jaki jest rodzaj i wielkość czcionki, kolor papieru, czy występują w liście dodatkowe ekstrawagancje. To co może być atutem w pracy na stanowiskach artystycznych, w marketingu lub reklamie, nie koniecznie musi być ocenione pozytywnie w przypadku kandydatów na pracowników biurowych, specjalistów, czy też managerów. Osoba, która pozwala sobie na lekką ekstrawagancję wysyłając poważny dokument (jakim jest dokument aplikacyjny) z dużym prawdopodobieństwem stosuje elementy ekstrawagancji w swoim życiu zawodowym - zastanów się czy to Ci odpowiada;
 • Czy list jest prawidłowo zaadresowany. Często zdarzają się sytuacje, gdy kandydat kopiuje list nie zmieniając nawet adresata i tak wysyłając go do agencji doradztwa personalnego, zaadresuje go np., do Straży Pożarnej - przykład z życia!!!;
 • Czy w napisanym liście widnieje nazwa stanowiska, o które kandydat się ubiega. Jeśli nie świadczyć to może o standardowej formie listu skierowanej do naprawdę różnorodnych pracodawców. Często również zdarzają się sytuacje, gdy kandydat wysyła swoje dokumenty do przedsiębiorstwa w nadziei, że może trafi na „jakiś” zupełnie niekonkretny wakat. Nie ukazuje to, więc rzeczywistych zainteresowań kandydata i nasuwa myśl, że być może głównym motorem jego działania jest desperacja i kwestie finansowe. Zastanów się, czy warto zatrudniać osobę zupełnie pozbawioną motywacji do pracy na danym stanowisku;
 • Czy treść listu zdradza, że jest on wysyłany w niezmienionej formie do różnych pracodawców, np. kandydat rozpisuje się o zaletach pracy w międzynarodowej firmie, tymczasem aplikuje do przedsiębiorstwa o wieloletnich polskich tradycjach i w żaden sposób nie sugeruje możliwości wykorzystania w tej firmie swojego doświadczenia. Standardowy list można również poznać po niezmienionej, nieaktualnej dacie umieszczonej w lewym górnym rogu dokumentu - naprawdę często się zdarza!!!;
 • Czy kandydat umieścił w liście źródło informacji o ofercie pracy i napisał dlaczego właśnie to ogłoszenie zwróciło jego szczególną uwagę. W ten sposób ma on szansę zaprezentowania swoich preferowanych źródeł pozyskiwania informacji (prasa, Internet) oraz określenia swojej motywacji - czy w ogóle szuka pracy, czy ta konkretna oferta wydała mu się szczególnie interesująca;
 • Czy forma listu jest bardzo chaotyczna, czy też poprzez swą czytelność i logiczny podział akapitów, zdradza, że kandydat jest osobą zorganizowaną i uporządkowaną;
 • Czy kandydat popełnia w liście błędy o charakterze stylistycznym i ortograficznym!!! Zdarza się!!! Jest to szczególnie ważne podczas selekcji kandydatów na stanowiska, na których wymagana jest łatwość i poprawność wypowiedzi zarówno ustnej, jak i pisemnej. Zastanów się, czy chciałbyś aby Twój pracownik popełniał rażące błędy prezentując Twoja firmę, dział, zespół przed innymi, w jakiejkolwiek formie. Błędy tego typu mogą również świadczyć o mało poważnym podejściu i zaangażowaniu w proces rekrutacyjny;
 • Czy argumenty podawane przez kandydata, mające świadczyć o jego przydatności do pracy są kompatybilne z wymaganiami zawartymi w ofercie. Czy kandydat wymienia swoje mocne strony odpowiadające profilowi stanowiska i czy wymienione przez niego argumenty są konkretne i przekonywujące. W ten sposób oprócz wstępnej weryfikacji kompetencji kandydata otrzymujesz informację o tym, że przed wysłaniem aplikacji zapoznał się on dokładnie z ofertą pracy i prawdopodobnie jest nią rzeczywiście zainteresowany;
 • Czy aplikujący podkreśla co może wnieść do organizacji. Takie informacje niezależnie od rzeczywistego przełożenia na praktykę zawsze świadczą o podejściu konstruktywnym, nastawieniu na zmianę, optymalizację i poprawę efektywności, a bardzo często o nastawieniu na biznes!!!;
 • Czy powiela nadmiernie informacje umieszczone w swoim CV. Chodzi nam przecież o to, aby kandydat dokonał wglądu w samego siebie, aby napisał o konkretnych cechach osobowości, wykazał motywację i skutecznie przekonał nas do swojej przydatności do pracy, a nie pisał listu motywacyjnego wyłącznie po to, aby „coś” napisać;
 • Czy aplikant podaje argumenty typu „dlaczego to właśnie Ja jestem odpowiednią osobą na to stanowisko”. Po tego typu wypowiedziach często możemy mniemać o poziomie samooceny i typie profilu kandydata, czyli, czy jest to osoba frontowa, czy raczej back offisowa;
 • Czy w końcowej części listu kandydat zachęca Cię do pozytywnego rozpatrzenia aplikacji oraz czy wyraża gotowość do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej. Taki zwrot świadczy o umiejętnym zamknięciu tematu i pewnych umiejętnościach podtrzymywania relacji z klientem.

Po przeczytaniu listu motywacyjnego i CV kandydata, przed podjęciem decyzji o dalszych etapach rekrutacji, najlepiej odpowiedz sobie na pytania:

 • Czy kandydat wzbudził Twoje zainteresowanie?
 • Czy chciałbyś zdobyć więcej informacji na temat prezentowanych przez niego doświadczeń, wiedzy i umiejętności?
 • Czy myślisz, że jego oczekiwania są zgodne z tym, co możesz mu zaoferować?
 • Czy uważasz, że jest dostatecznie umotywowany aby związać się z nową pracą na dłużej?

List motywacyjny to bardzo cenne uzupełnienie Curriculum Vitae, na jego podstawie nie raz możemy zmienić decyzję o ocenie kandydata w stosunku do pierwotnie podjętej po zapoznaniu się wyłącznie z CV. List może wyjaśnić nam wiele luk informacyjnych znajdujących się w CV, rozwinąć pewne kwestie i poznać rzeczywisty styl, czy podejście do procesu rekrutacyjnego aplikanta. Trzeba jednak pamiętać, że bardzo często ocena listu zależna jest od osobistych preferencji osoby zajmującej się rekrutacją. Dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność w interpretacji ukrytych wskazówek zawartych w tym dokumencie. Musisz zdawać sobie sprawę, że zawsze, jakiejkolwiek oceny byś nie podejmował, będzie ona obarczona subiektywizmem, tym bardziej, jeśli nie bazuje ona na żadnych obiektywnych kryteriach (a tak właśnie jest w przypadku listu motywacyjnego). Gorąco zachęcamy do czytania listów motywacyjnych, szczególnie, gdy CV jest dość skąpe. Informacje zawarte w liście mogą ostatecznie wpłynąć na Twoją decyzję odnośnie rozważenia kandydatury danej osoby w dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Competitive Skills Sp. z o.o.