Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Gdzie szukać kandydatów do pracy

Gdzie szukać kandydatów do pracy?

Istnieje wiele metod rekrutacji pracowników. Najlepszych kandydatów możemy poszukiwać, bądź na rynku wewnętrznym pracy, czyli wśród puli pracowników zatrudnionych w firmie, bądź zewnętrznym, poza firmą.

Rekrutacja wewnętrzna, czy zewnętrzna? 

Źródła rekrutacji zależą w dużej mierze od dostępności właściwych ludzi, jak również od charakteru stanowisk, które chcemy obsadzić. W przypadku gdy firma dostrzega w swojej strukturze osoby posiadające wystarczające kompetencje do pracy na danym stanowisku, warto zastanowić się nad rekrutacją wewnętrzną. Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka złego wyboru, gdyż decydujemy się na sprawdzonego pracownika, który ponadto zna naszą organizację. Dodatkowo zaoszczędzimy czas i pieniądze, które musielibyśmy zainwestować w poszukiwania na rynku zewnętrznym.  Pamiętajmy jednak, że przesuwając pracownika wewnątrz organizacji na nowe stanowisko, możemy przyczynić się do powstania wakatu, na stanowisku, które pracownik opuści.

Jeśli jednak brak jest takich osób, organizacja jest nowa lub zależy nam na człowieku, który wniesie do przedsiębiorstwa odmienne, obiektywne spojrzenie i świeże pomysły, a także będzie posiadać specjalistyczną wiedzę, wówczas pozostaje nam zdecydować się na zewnętrzne źródła rekrutacji. Tak rekrutowana osoba, dzięki swojemu doświadczeniu, może wnieść do przedsiębiorstwa metody rozwiązań różnego rodzaju problemów, sprawdzone w innych, podobnych instytucjach.

 

Z jakich źródeł korzystać w przypadku rekrutacji zewnętrznej?

Firmy podczas obsadzania stanowisk w szczególności specjalistycznych i menedżerskich bardzo często decydują się na czerpanie kandydatów z zewnętrznego rynku pracy, korzystając z rozmaitych źródeł, takich jak: rekomendacje osób pracujących w organizacji, ogłoszenia w prasie codziennej, czasopismach specjalistycznych, Internecie, internetowa baza aplikacji kandydatów, rekrutacja w szkołach wyższych i na uniwersytetach, targi pracy, urzędy pracy, biura pośrednictwa pracy oraz agencje doradztwa personalnego.

Zalety rekrutacji zewnętrznej to przede wszystkim duży wybór kandydatów, często  bardzo dobrze wykwalifikowanych do pracy w danym zawodzie, posiadających kompetencje adekwatne do pożądanych na danym stanowisku, mogących przynieść nowe, ciekawe pomysły do dotychczasowego sposobu pracy.

 

Firmy doradztwa personalnego...

W poszukiwaniu doświadczonych kierowników bardzo dobre rezultaty daje korzystanie z usług agencji rekrutacyjnych świetnie zorientowanych na rynku pracy. Zaletą firm, zajmujących się doradztwem personalnym jest posiadana przez nie rozbudowana baza danych specjalistów z wysokimi kwalifikacjami oraz odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Korzystanie z usług tych instytucji pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz gwarantuje dobór odpowiednich kandydatów poprzez zastosowanie specjalistycznych metod sprawdzania. Zazwyczaj rekrutacja i selekcja kandydatów w tym przypadku nie ogranicza się jedynie do wyboru odpowiednich aplikacji i przeprowadzenia prostej rozmowy kwalifikacyjnej, stosuje się tu również pogłębione wywiady, sprawdzanie dotychczasowych referencji, specjalistyczne testy psychologiczne i merytoryczne, a także w zależności od potrzeby metodę Assessment Center. W wyniku tych połączonych działań uzyskuje się obiektywny obraz osób starających się o pracę. Agencje doradztwa po dokładnym i starannym sprawdzeniu kandydatów wybierają kilku najlepszych, zmotywowanych do objęcia nowego stanowiska pracy i przedstawiają ich przyszłemu pracodawcy wraz z profesjonalnym raportem z przebiegu procesu rekrutacyjnego.  

Metoda direct serach - co to takiego?

Dużym powodzeniem przy obsadzaniu stanowisk specjalistycznych i menedżerskich cieszy się często stosowana przez agencje rekrutacyjne metoda direct search, polegająca na bezpośrednim poszukiwaniu przez doświadczonych researcherów kandydatów o umiejętnościach rzadko spotykanych na rynku pracy. Osób takich poszukuje się zazwyczaj na wysokich szczeblach w konkurencyjnych firmach o podobnej strukturze i profilu, a następnie  motywuje się je odpowiednio do zmiany pracodawcy i przejścia do nowego miejsca pracy. W ten sposób dociera się do pracowników, którzy nie wysyłają aplikacji, lecz ze względu na wyniki jakie osiągają w dotychczasowej pracy, sami są celem poszukiwań pracodawców. Metoda ta choć kosztowna, charakteryzuje się bardzo dużą skutecznością i w dużej mierze pozwala na eliminację prawdopodobieństwa popełnienia błędu.  

Podsumowanie

Wybór źródeł rekrutacji zależy, więc od wielu czynników cechujących organizację. Decydują o nim najczęściej posiadane aktualnie zasoby ludzkie, możliwości systemowe organizacji, sytuacja na rynku pracy, etap rozwoju przedsiębiorstwa, model zarządzania zasobami ludzkimi, rodzaj stanowiska, które chcemy obsadzić, czas oraz koszty, jakie firma jest gotowa ponieść. Każda metoda posiada swoje wady i zalety, do jej wyboru, więc warto podejść naprawdę indywidualnie, nie wykluczając możliwości skorzystania z kilku metod jednocześnie. Zanim jednak podejmie się decyzję dotyczącą najbardziej odpowiedniego źródła, przed przystąpieniem do procesu poszukiwań idealnego pracownika, należy bardzo precyzyjnie dokonać opisu stanowiska pracy wraz z zakresem obowiązków i odpowiedzialności, a także określeniem jego struktury w schemacie organizacyjnym. Następnie trzeba szczegółowo określić profil kandydata, czyli zespół oczekiwań, które powinien spełnić, takich jak min.: preferowane wykształcenie, doświadczenie, wiedza i umiejętności niezbędne do pracy na danym stanowisku.

Competitive Skills Sp. z o.o.