Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Curriculum Vitae

CV, czyli Curriculum Vitae, inaczej życiorys najczęściej jest pierwszym i najważniejszym źródłem informacji o nas jako o kandydacie do pracy. Patrząc na CV od strony pracodawcy, dostarcza ono najistotniejszych informacji o doświadczeniu i kompetencjach danej osoby, a więc o ewentualnej przydatności jej do pracy w danej organizacji. Od strony jego autora, ma ono służyć wzbudzeniu zainteresowania potencjalnego pracodawcy naszą osobą, jako dobrego kandydata do pracy, a przynajmniej osoby, z którą warto spotkać się i porozmawiać w kategoriach ewentualnej współpracy. Jest ono odpowiedzialne za „efekt pierwszego wrażenia”, a więc determinuje pozytywne lub negatywne ogólne wrażenie o kandydacie, które może być trudne do zmodyfikowania nawet podczas kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego, o ile w ogóle będziemy mieli szanse w takich etapach uczestniczyć.

Pamiętajmy więc, że dobre CV to podstawa!!!

Radzimy jak napisać dobre CV...

Krótki wstęp do sedna sprawy!

Każdy z nas w swoim życiu miewa mnóstwo okazji do poznawania drugiego człowieka. Początkowe chwile spędzone w towarzystwie pierwszy raz spotkanej osoby, często polegają na wzajemnej wymianie informacji. Intensywność wymiany tych informacji zależy bezpośrednio od siły motywacji do wzajemnego poznania. Im więcej chcemy wiedzieć, tym więcej zadajemy pytań, a pytamy o to, co konkretnie nas interesuje.

Dokładnie takiemu przekazowi informacji o nas samych służy Curriculum Vitae, czyli nasze CV. Różnica polega tylko na tym, że właściwie nikt nie zadaje nam pytań. Sami więc musimy przewidzieć, jakiego typu informacje są istotne z punktu widzenia drugiej strony - czyli tego, do kogo adresujemy nasze CV. Musimy też zadbać o to, aby umieścić w CV jedynie najważniejsze informacje i przedstawić je w taki sposób, aby adresat zainteresował się naszą osobą i dążył do zadania nam dodatkowych pytań, czyli do spotkania z nami.

Jak to zrobić ?

Jak napisać dobre CV? Jak zainteresować swoja osobą?

Zarówno treść jak i forma CV stanowi źródło informacji o kandydacie.

Informacje umieszczone w CV muszą być całkowicie zgodne z prawdą. Powinny być one przedstawione w formie uporządkowanych danych takich jak:

  1. dane personalne (imię i nazwisko, data urodzenia, stan cywilny);
  2. dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail);
  3. wykształcenie (data, uczelnia, uzyskany tytuł, otrzymane świadectwo);
  4. doświadczenie zawodowe (data - przedział czasowy, nazwa instytucji, dział, zajmowane stanowisko, zakres głównych obowiązków służbowych);
  5. sukcesy, szczególne osiągnięcia (specjalne nagrody, wyróżnienia, stypendia);
  6. odbyte szkolenia, udział w konferencjach, zdobyte certyfikaty;
  7. znajomość języków obcych (poziom znajomości, certyfikaty);
  8. dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia konkretnego stanowiska (posiadane licencje, uprawnienia, umiejętność obsługi specjalistycznych urządzeń, programów itp.). 

Wszystkie informacje zwyczajowo podajemy w kolejności odwrotnej do hierarchicznej, co znacznie ułatwia osobie czytającej odnaleźć najbardziej aktualne dane.
Forma przygotowanego przez nas CV pozwala domniemywać o nas samych. Osoba, która otrzyma nasze CV może na jego podstawie wyciągać słuszne lub niesłuszne wnioski o pewnych cechach naszego charakteru, predyspozycjach, preferencjach i umiejętnościach, które zależnie od typu organizacji i stanowiska pracy mogą być bardziej lub mniej pożądane.

Najlepiej jeśli nasze CV będzie miało formę klasyczną. Osoby ubiegające się o pracę na stanowiskach wymagających umiejętności marketingowych, sprzedażowych, medialnych, mogą pokusić się o dodatkowe przygotowanie specyficznej formy prezentacji własnych umiejętności w postaci np. multimedialnej autoprezentacji.

Przeładowanie treści w przekazie powoduje selektywny i subiektywny wybór informacji (nie zawsze najistotniejszych).

Ograniczmy się do przekazania jedynie najistotniejszych informacji. Zadaniem CV jest tylko zainteresowanie naszą osobą, jako potencjalnym kandydatem do pracy, w rezultacie czego zostaniemy zaproszeni na spotkanie. Pamiętajmy, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej będziemy mieć szansę dopowiedzenia i rozwinięcia pewnych mniej ważnych, choć interesujących kwestii.

Wszelkie przekazywane w CV informacje przedstawiajmy w postaci krótkich haseł, wręcz unikajmy formy opisowej. Wysyłając dokumenty aplikacyjne ograniczmy się jedynie do CV i listu motywacyjnego, o ile nie zostaniemy poproszeni o dodatkowe informacje. Nie dołączajmy wszystkich zaświadczeń, certyfikatów i świadectw pracy. Wystarczy informacja o ich posiadaniu, a w sytuacji, gdy potencjalny pracodawca będzie chciał mieć wgląd w dodatkowe dokumenty, zwróci się do nas o ich udostępnienie.

Postarajmy się, aby nasze CV było możliwie najkrótsze i zajęło najlepiej 2, ewentualnie 3 strony, jeśli mamy naprawdę bogate i zróżnicowane doświadczenie.

Nie ma ogólnie dobrych i złych kandydatów. Ocenie podlegają kwalifikacje i kompetencje istotne z punktu widzenia konkretnego stanowiska pracy.

Nie kreujmy faktów, próbując za wszelką cenę zaprezentować własną osobę jako najzdolniejszą, najmądrzejszą i najbardziej doświadczoną. Pamiętajmy, że na różnych stanowiskach pracy ważne są różne kompetencje. Innych cech, predyspozycji, umiejętności i doświadczeń oczekujemy od sprzedawcy - marketingowca, a innych od analityka finansowego.

Jeśli jesteśmy przekonani, że dana oferta pracy jest tą, która umożliwi nam zrealizować nasze ambicje zawodowe, wyjaśnijmy to w dołączonym do CV liście motywacyjnym, zaś w samym CV skoncentrujmy się na faktach, które mogą pomóc nam w udowodnieniu, że posiadamy właśnie najistotniejsze kompetencje z punktu widzenia danego stanowiska pracy. Posłuży nam do tego opis tego stanowiska i wymagania stawiane kandydatowi, co najczęściej możemy znaleźć w emitowanym ogłoszeniu o pracę na które odpowiadamy. Takie informacje możemy także uzyskać od headhuntera, lub osoby, która nas rekomenduje potencjalnemu pracodawcy.

Posłużenie się niezrozumiałym językiem może prowadzić do odrzucenia aplikacji.

Coraz częściej wymaga się od kandydatów dostarczania dokumentów aplikacyjnych w języku obcym, najczęściej angielskim. Warto więc przygotować swoje CV przynajmniej w dwóch wersjach językowych (wersji polskiej i angielskiej). W środowisku biznesowym przyjęło się posługiwać dokumentacją anglojęzyczną. Ograniczanie się jednak wyłącznie do takiej formy, może być przyczyną odrzucenia naszej aplikacji, gdy np. osoba w dziale rekrutacji, zajmująca się selekcją wstępną, która nie koniecznie zna specjalistyczne słownictwo biznesowe w j. angielskim, źle odczyta i zinterpretuje nasz przekaz.

CV powinno łatwo kojarzyć się z osobą kandydata.

Nie chodzi tu o umieszczanie życiorysu na zielonej kartce, aby wyróżniał się w „tłumie” - taka forma, o czym mowa wyżej jest dziś nie do przyjęcia w świecie biznesu (żadnych papeterii - prosto i rzeczowo).

Warto jednak pokusić się o drobny element, który pozwoli specjaliście do spraw rekrutacji zapamiętać naszą osobę, na przykład po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej z kilkoma, lub nawet kilkunastoma osobami. Dobrym rozwiązaniem jest załączanie do CV zdjęcia. Pamiętajmy jednak, aby było to zdjęcie, przedstawiające nas profesjonalnie (wakacyjna sukienka z dekoltem i rozwichrzona fryzura nie wchodzą w grę). Dobrze, jeżeli zdjęcie nie będzie zbyt duże i umieścimy je w górnym prawym rogu, tak aby nie zabierało miejsca na kluczowe informacje o nas zawarte w treści CV.

Pamiętaj!!!

Podane wyżej informacje są bardzo istotne i mamy nadzieję, że pomogą Ci one w opracowaniu lub zmodyfikowaniu własnego CV.

Wiedz jednak, że osoby zajmujące się rekrutacją zawsze, niezależnie od ich doświadczenia, umiejętności i wiedzy, będą kierowały się elementem subiektywizmu w podejmowaniu oceny Twojego CV. Powyższe przesłanki stanowią pewien standard wymagań biznesowych, ale zawsze mogą znaleźć się osoby, które mają inne stanowisko w tej kwestii.

Życzymy powodzenia w poszukiwaniu pracy!

Competitive Skills Sp. z o.o.