Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

 

Curriculum Vitae, czyli życiorys jest pierwszym i podstawowym źródłem informacji o kandydacie aplikującym na dane stanowisko. Należy jednak pamiętać, że sposób przedstawienia danych w CV ma na celu wywarcie jak najlepszego wrażenia na potencjalnym pracodawcy.

 

Na co więc zwrócić szczególną uwagę?

 

W trakcie analizy tego rodzaju dokumentów ważne jest przede wszystkim sprawdzenie:

  • czy istnieje zbieżność informacji o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym kandydata z wymaganiami oferowanego stanowiska,
  • czy kariera zawodowa kandydata nie ma zbyt chaotycznego przebiegu, czy nie występują zbyt częste zmiany miejsca pracy lub jej charakteru oraz zbyt długie odstępy między zakończeniem jednej pracy, a rozpoczęciem drugiej,
  • czy w pracy zawodowej kandydata występują „dziury”, mogące świadczyć o problemach,
  • czy jasne są przyczyny opuszczenia poprzednich miejsc pracy.
 

O cechach osobowych kandydata i jego przydatności do zawodu wiele mówią jego zainteresowania, hobby, uprzednia działalność społeczna oraz przynależność do różnego rodzaju organizacji.

Pamiętajmy jednak, że przede wszystkim musimy zwrócić naszą uwagę na konkrety, tj. na kierunkowe wykształcenie i konsekwentne doświadczenie zawodowe.

 

Z CV między wierszami, możemy odczytać czy dla kandydata bardziej liczy się zysk, czy też stabilność i rozwój kariery, a także czy potencjalna praca jest tylko kolejnym krokiem w karierze, czy miejscem z którym kandydat może związać się na dłużej.

 

Różne formy CV

 

Istnieje wiele  wariantów pisania CV:

  • chronologiczny
  • funkcjonalny
  • ukierunkowany
  • alternatywny
  • kreatywny

 

Wybór jednej z tych wersji jest cenną wskazówką do interpretacji dokumentu, wskazuje bowiem na kwestie, które kandydat chce w swym życiorysie uwydatnić, a które być może pragnie zatuszować. Szczegółowa analiza dokumentu pomaga, więc w dotarciu do prawdziwego obrazu kandydata oraz stanowi podstawę do formułowania pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wersja chronologiczna

 

Wersja chronologiczna CV, najbardziej tradycyjna, polega na przedstawieniu faktów zawartych w CV, pogrupowanych wg kategorii, np. doświadczenia zawodowego, wykształcenia i innych, w kolejności odwrotnej do ich wystąpienia, czyli od ostatniego wydarzenia do tego, które miało miejsce w pierwszej kolejności. Pozwala łatwo znaleźć najistostniejsze informacje, kluczowe do podjęcia szybkiej decyzji o kandydacie, przede wszystkim podczas prowadzonej wstępnej selekcji dużej ilości aplikacji, gdy nie ma czasu na dokładne analizowanie każdego CV. Takie CV jest bardzo przejrzyste, klarowne i uniemożliwia kandydatowi ukrycie luk - przerw w zdobywaniu wykształcenia, czy doświadczenia zawodowego.

 

Wersja funkcjonalna

 

Wersja funkcjonalna CV polega na przedstawieniu doświadczenia zawodowego oraz umiejętności kandydata według obszarów jego zainteresowań. Forma ta skupia się na mocnych stronach kandydata i podkreśla jego najważniejsze osiągnięcia. Daty w tego typu dokumencie są tylko uzupełnieniem i mają rolę zdecydowanie drugorzędną. Forma ta umożliwia elastyczne podkreślanie silnych stron osoby, jak również sprytne ukrywanie lub minimalizowanie przerw w życiorysie zawodowym oraz nieadekwatne wykształcenie. CV funkcjonalne bywa używane szczególnie przez osoby, pragnące zmienić bieg swej kariery. Czytając takie CV możemy mieć wątpliwości jak długi jest staż pracy kandydata, jak często zmieniał on pracodawców, czy konsekwentnie realizuje on swoją drogę zawodową, a także  czy cel jego ścieżki zawodowej jest jasno określony.

 

Wersja celowa

 

Wersja ukierunkowana Curriculum Vitae, zwana inaczej celową, sporządzana jest najczęściej przez osoby, mające jasno sprecyzowany cel zawodowy. Takie CV skupia się na wszelkich informacjach dotyczących konkretnej dziedziny doświadczeń zawodowych, pomija, natomiast inne nie związane z precyzyjnie określonym celem kariery. Osoba podkreśla tu przede wszystkim swoje silne strony, które świadczą o jej dopasowaniu do konkretnego rodzaju pracy. Takie CV wskazuje na nastawiony na przyszłość sposób myślenia kandydata na temat jego własnej drogi rozwoju. Oprócz wielu swoich zalet, nie jest jednak pozbawione wad. Nie dowiemy się z niego, czy w przeszłości kandydat konsekwentnie realizował swoją karierę zawodową, czy też posiada różne niepowiązane ze sobą doświadczenia zawodowe, czy istnieją luki w przebiegu jego pracy, ani jak długi jest staż jego pracy. Brak jest również informacji o tym jak często osoba zmieniała pracodawców, a także przez jaki czas wykonywała te same prace.

 

Wersja alternatywna

 

Wersja alternatywna CV polega na przedstawieniu kwalifikacji, zainteresowań, a także oczekiwań dotyczących funkcji, jakie kandydat mógłby wykonywać w ramach danej organizacji, w formie listu skierowanego do potencjalnego pracodawcy. Wadą tego wariantu jest brak informacji o tym jak długie doświadczenie posiada kandydat,  czy istnieje konsekwencja rozwoju jego kariery, czy kandydat stara się zmienić cel swego rozwoju zawodowego, jak długi jest staż jego pracy, jak często zmieniał pracodawców, ani czy w jego życiorysie występują dłuższe przerwy i czym są one spowodowane.

 

Wersja kreatywna CV

 

Wersja kreatywna stosowana jest najczęściej przez osoby w szczególności aplikujące na stanowiska artystyczne. Brak jest tutaj jakichkolwiek zasad, a forma takiego CV zależy jedynie od indywidualnego podejścia aplikującego. Taka forma świadcząca o dużej wyobraźni kandydata, nie zdradzi nam jednak jak duże doświadczenie i staż w pracy posiada kandydat, czy konsekwentnie realizuje swoją drogę zawodową, czy jego cel jest ściśle określony oraz czy w jego karierze występują „dziury”. Nie dowiemy się również tego jak często osoba zmieniała w przeszłości pracodawców, ani czy posiada potencjał, którego nie miała  dotychczas okazji wykorzystać.

 

O czym świadczy wybór formy CV?

 

Chociaż wybór CV jest sposobem na kształtowanie wizerunku własnej osoby w oczach potencjalnego pracodawcy jest to dopiero początek drogi selekcji i stanowi doskonałą podstawę do przeprowadzenia efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej. Pamiętajmy, że wszelkie niejasności i wątpliwości jakie powstają podczas czytania życiorysu powinny być inspiracją do precyzyjnego sformułowania pytań, mających na celu uzyskanie od kandydata informacji, które nie zostały przez niego przedstawione w CV.

 

Mimo, iż z punktu widzenia pracodawcy tradycyjna wersja CV jest najbardziej obiektywna i stanowi najłatwiejszą formę porównania aplikacji różnych kandydatów, nie należy lekceważyć innych życiorysów - otrzymanych w innej nawet niekonwencjonalnej formie. Nawet jeżeli w pierwszej chwili wyda nam się, że niekompletny życiorys, np. bez dat lub przesycony niepotrzebną treścią, albo nawet stanowiący bardziej prezentację multimedialna niż profesjonalne CV, warto jednak zgłębić jego zawartość merytoryczną, aby niepotrzebnie nie odrzucić wartościowego kandydata.

Mogą przecież istnieć różne powody, dla których kandydat obrał właśnie taką formę autoprezentacji.

 

 

Competitive Skills Sp. z o.o.