Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Nasze usługi rekrutacyjne

 

Szukamy najlepszych Kandydatów

Najczęściej docieramy do odpowiednich osób stosując metodę direct search, a także bazując na nawiązanych kontaktach oraz zbudowanej bazie aplikacji. Wielokanałowe poszukiwanie kandydatów pozwala nam utrzymać wysoką skuteczność działania, polegającą na szybkim dotarciu do odpowiednich osób, a różnorodność stosowanych metod umożliwia nam wyczerpującą analizę i weryfikację.

Dajemy gwarancję

Udzielamy sześciomiesięcznej gwarancji, dotyczącej nieodpłatnego wyszukania i rekomendowania Klientowi nowych kandydatów na określone stanowisko, w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie kandydata nie będzie możliwe dalsze trwanie z nim w stosunku pracy.

Oferujemy: 

1. Ocena przydatności kandydatów na określone stanowiska - Głównie kandydatów wskazanych przez Klienta, w tym potencjalnych kandydatów do awansu

2. Wsparcie w poszukiwaniu kandydatów na stanowiska, w tym:

  • tworzenie profilu kandydata
  • redagowanie i zamieszczenie oferty pracy
  • selekcja aplikacji
  • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
  • przeprowadzenie testów (testy osobowościowe i testy na inteligencję)
  • zebranie referencji
  • zorganizowanie i przeprowadzenie Assessment lub Development Center