Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Program dla studentów

Praktyki i staże

W odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się rynek pracy oraz zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, organizujemy dla najlepszych studentów praktyki oraz staże w renomowanych firmach. 

W ramach opieki nad naszymi praktykantami i stażystami prowadzimy programy wsparcia mające na celu pomoc młodym ludziom w budowie własnej ścieżki kariery oraz wsparcie tak bardzo potrzebne osobom wchodzącym na rynek pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem praktyki lub odbyciem stażu prosimy bardzo o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z określeniem preferencji instytucji (np. bank, dział kadr), w której miałaby odbyć się praktyka, czy staż.

Co powinno zawierać CV?

  • Koniecznie opisz przebieg Twojego wyksztłcenia. Nie zapominaj o szczegółowych datach rozpoczęcia i zakończenia każdego szczebla nauki.
  • Oprócz hasłowych określeń kierunków nauki prosimy o rozwiniętą informację na temat: przerabianych przedmiotów, fakultetów, kółek zainteresowań, udziałów w konkursach itp.
  • w przypadku, jeśli odbywałeś już praktykę lub staż, napisz na czym konkretnie polegały Twoje zadania.
  • Dodatkowo prosimy o informację o Twoich ocenach (np. średnia ocen z ubiegłego roku).

Co powinien zawierać list motywacyjny?

Koniecznie uzasadnij, dlaczego chcesz odbywać praktykę, czy staż w danej firmie (branży, dziale). Nie wystarczy powiedzenie: "to mnie interesuje". Wykaż powiązanie swojego zainteresowania z kierunkiem studiów, dotychczasową działalnością pozaszkolną, wiedzą jaką posiadasz w tym zakresie.

Szkolenia

W ramach programów studenckich współpracujemy z uczelniami, Biurami Karier oraz różnymi kołami studenckimi organizując szkolenia, warsztaty oraz spotkania tematyczne.

Przygotowując programy szkoleniowe staramy sie uwzględniać potrzeby studentów wchodzących na rynek pracy. Większość przygotowywanych przez nas warsztatów dotyczy zatem planowania kariery, przygotowania CV i listu motywacyjnego oraz zapoznania z różnymi metodami weryfikacji kompetencji w procesie rekrutacji. Współpracujemy również w zakresie organizacji szkoleń tematycznych w ramach różnego rodzaju konferencji studenckich.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie ośrodki akademickie oraz osoby działające w organizacjach studenckich.

Jednocześnie bardzo prosimy o wyrozumiałość, gdy odmawiamy współpracy w danym okresie, co często wiąże się z nawarstwieniem projektów i brakiem możliwości oddelegowania pracowników na warsztaty.

COMPETITIVE SKILLS DLA STUDENTÓW

WYBRANE WYDARZENIA:

"Akademia Umiejętności"  - AIESEC

październik 2010 r.

"To dzięki Państwa pomocy w realizacji przedsięwzięcia udało nam się osiągnąć cel, jakim jest oferowanie młodym ludziom szansy na rozwój.

Szkolenia Akademii Umiejętności z racji swojej formy i atrakcyjności oferty merytorycznej od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów, to jednak właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu, nasza wizja może być realizowana. mamy nadzieję na równie owocną współpracę  w przyszłości, oraz że stosunki między nami pozostaną tak serdeczne i ciepłe."

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Dni kariery - jesień 2010

Aleksandra Belko
Małgorzata Sakowicz
Koordynatorzy Akademii Umiejętności
Dni kariery - jesień 2010 

Serdecznie dziękujemy za miłe słowa i również liczymy na dalszą współpracę z Wami.

Competitive Skills

 

 

 

"Targi Pracy" - AIESEC

22.10.2007

Dnia 22 października 2007 Competitive Skills wzięła udział w Targach Pracy organizowanych przez AIESEC. Poprowadziliśmy wówczas półtoragodzinne warsztaty z zakresu najczęściej stosowanych metod rekrutacji absolwentów. Warsztaty obejmowały zarówno omówienie poszczególnych metod, ćwiczenia grupowe a także panel dyskusyjny. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z narzędziami rekrutacyjnymi, z którymi mogą się spotkać w trakcie procesów rekrutacyjnych; spróbowali swych sił w zadaniach realizowanych w ramach Assessment Center a także mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu rekrutacji oraz sposobów oceny kandydatów.

  

"AIP Training Days", SGH

14.05.2007

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprosił Competitive Skills do udziału w cyklu szkoleń AIP Training Days. Cykl ten skierowany był do młodych, przedsiębiorczych ludzi, pragnących pogłębiać swoja wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności biznesowe, w tym dla studentów zainteresowanych założeniem własnej firmy.

Partner AIP SGH

Nasza firma, otrzymawszy status Partnera AIP SGH, miała przyjemnośc zaprezentować temat: "Venture Capital - najważniejsze alternatywne źródło pozyskiwania finansowania" dla 21 uczestników. Prelekcję poprowadził Pan Piotr Pajewski - Członek Zarządu niemieckiego funduszu venture capital bmp w Polsce.

Wykład, mimo swojej formy teoretycznej, rozwinął się  w praktyczną konsultację, podczas której uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i rozwiązania własnych wątpliwości i niejasności.

Dziękujemy AIP za dotychczasową współpracę i liczymy na dalsze owocne relacje.

 

 

"Dzień Finansów", SGH

 06.12.2006

W ramach projektu Invest Yourself realizowanego przez AIESEC, 6 grudnia 2006 roku w Szkole Głównej Handlowej odbył się cykl szkoleń i wykładów pod hasłem "Dzień Finansów".

Partner merytoryczny

Nasza firma będąc partnerem merytorycznym projektu miała przyjemność zorganizować dla studentów szkolenie z zakresu Funduszy Venture Capital. Szkolenie poprowadził Piotr Pajewski - członek Zarządu Funduszu Venture Capital bmp Polska.

Tematyka szkolenia

Finansowanie przez fundusze VC/PE stanowi jeden znajbardziej efektywnych sposobów wspierania rozwoju przedsiębiorstw rokujących duży potencjał wzrostu. Z drugiej strony dla większości przedsiębiorstw jest to nieznany i niezrozumiały sposób finansowania. Celem szkolenia było zatem przybliżenie studentom tematyki z zakresu działania funduszy venture capital, a w szczególności wyjaśnienie zasad strategii inwestycyjnych i sposobów finansowania przez fundusze. Zaprezentowane zostały także kluczowe kryteria procesu podejmowania decyzji przez fundusze oraz przebieg procesu inwestycyjnego. Na wybranych case studies przedstawione były dodatkowe korzyści wynikające ze współpracy z funduszami VC/PE oraz ścieżki wyjścia z inwestycji.

Dziekujemy AIESEC i liczymy na dalszą owocną współpracę.