Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Nasza oferta

SZKOLENIA

Przydatność i satysfakcja!

Celem naszych projektów szkoleniowych jest sprostanie Państwa oczekiwaniom i potrzebom. Stawiamy na przydatność szkoleń i satysfakcję Klienta. Szkolimy więc intensywnie i efektywnie. Kursy prowadzone są przez wybitnych teoretyków i profesjonalnych praktyków, w charakterze interesujących wykładów, case studies i warsztatów.

Nasza oferta!

Dynamiczne zmiany rynkowe oraz wyniki analizy potrzeb rynku inspirują nas do tworzenia coraz to nowych i ciekawszych projektów szkoleniowych. Dlatego też na bieżąco modyfikujemy nasze roczne plany treningowe.

Naszą ofertę kierujemy głównie do firm. Specjalizujemy się w realizacji szkoleń warsztatowych i kursów zamkniętych. Projekty szkoleń zamkniętych ściśle dostosowujemy do oczekiwań naszych Klientów, z uwzględnieniem zarówno merytorycznej zawartości programowej, kwalifikacji osób prowadzących, formy przekazu jak i czasu oraz miejsca realizacji kursu.

Ponadto zapraszamy na organizowane przez nas szkolenia otwarte, które kierujemy do wszystkich zainteresowanych.

Efektywność 

Naszą miarą efektywności szkolenia jest jego przydatność i satysfakcja Klienta. W związku z tym każdy projekt szkoleniowy jest oceniany pod tym kątem. Otrzymywane informacje zwrotne od naszych Klientów dogłębnie analizujemy i wyciągamy z nich konstruktywne wnioski służące udoskonaleniu naszych usług.

Oferta szkoleniowa »

DORADZTWO

Efektywne wsparcie!

Aktywnie wspieramy naszych Klientów w realizacji projektów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także współpracujemy z firmami doradczymi i funduszami typu venture capital w zakresie doradztwa w sektorze finansowym.

Proponowane przez nas rozwiązania zawsze dostosowujemy do specyfiki firmy oraz zdefiniowanych przez Klienta potrzeb, tak aby możliwie najefektywniej zrealizować postawione przed nami zadanie.

Nasza oferta!

Nasze usługi doradcze świadczymy w zakresie Corporate Finance (przejście na stronę główną doradztwo) i Human Resources (przejście na stronę główną doradztwo).

Doradzamy zarówno przy fuzjach i przejęciach, jak i pozyskiwaniu finansowania, w tym z funduszy venture capital / private equity.

Współpracujemy z Klientem podczas całego projektu, poczynając od analizy możliwości inwestycyjnych do realizacji transakcji. Pomagamy w zarządzaniu procesem inwestycyjnym, prowadzeniu negocjacji, opracowaniu optymalnej struktury transakcji oraz podejmowaniu strategicznych decyzji.

Prowadzone przez nas badania due diligence finansów, podatków, działalności, technologii, rynków i zasobów ludzkich - nie tylko pomogą Państwu zidentyfikować potencjalne ryzyka, ale także wskażą sposoby ich zminimalizowania.
Doradzamy zarówno firmom znajdującym się w fazie istotnych przekształceń lub przemian związanych z transakcjami kapitałowymi, jak również wszystkim tym podmiotom, które dostrzegają konieczność stałej pracy nad optymalizowaniem struktury i procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, w celu poprawy efektywności wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i tym samym poprawy swojej pozycji konkurencyjnej.
Przeprowadzamy oceny efektywności wykorzystania zatrudnienia, opracowujemy okresowe systemy ocen, opisy stanowisk i standardy kwalifikacyjne. Nowoczesne metody typu Assessment czy Development Centre pozwalają na wnikliwą ocenę natężenia kompetencji pracowników na danym stanowisku. Przeprowadzamy także badania satysfakcji pracowników i klientów, analizy fluktuacji kadr, a także organizujemy programy outplacementowe.

Oferta doradcza »