Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


W jaki sposób agencje pracy tymczasowej rekrutują pracowników?

Monika Ulatowska - Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

Współczynnik aktywności zawodowej Polaków jest najniższy w Unii Europejskiej i oscyluje w granicach 56,8%. Rynek pracy ma więc duży potencjał w postaci osób, które pozostają dotychczas bierne. Dotarcie do tej grupy i jej aktywizacja to wielkie wyzwanie do agencji pracy tymczasowej.

W ostatnich miesiącach diametralnie zmieniło się otoczenie, w którym agencje pracy tymczasowej działają.
Po pierwsze: emigracja zarobkowa i niedopasowanie profilu szkolnictwa, zwłaszcza zawodowego, do potrzeb gospodarki doprowadziły do powstania poważnych niedoborów pracowników o wielu kwalifikacjach. Agencje pracy tymczasowej odczuwają brak nawet pracowników niewykwalifikowanych, którzy mogliby wykonywać prace najprostsze lub chcieliby przyuczyć się czy doszkolić do wykonywania innych prac.
Po drugie: gospodarka rozwija się bardzo szybko i potrzeby „kadrowe” pracodawców rosną.
Badanie przeprowadzone przez KPMG „Migracja pracowników - szansa czy zagrożenie?” wskazuje, że już ponad połowa przedsiębiorstw odczuwa brak potencjalnych pracowników na polskim rynku pracy, a co czwarte dostrzega koszty związane z brakiem pracowników i łączy je z niewykorzystanymi możliwościami rynkowymi i konkretnymi stratami finansowymi.
W takiej sytuacji pracodawcy coraz powszechniej korzystają z usług wyspecjalizowanych agencji, przekazując im realizację zadań „kadrowych” w wielu odcinkach działalności.

Agencje pracy tymczasowej posiadają bazy danych o kandydatach do pracy, doświadczenie i wyspecjalizowane narzędzia do pozyskiwania personelu o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Jeżeli agencja nie posiada odpowiednich kandydatów w swojej bazie, rozpoczyna proces rekrutacji zarówno w oparciu o metody „tradycyjne”: ogłoszenia w prasie, internecie, radio, współpracując z urzędami pracy, biurami karier, jak i stosując bardziej bezpośrednie metody dotarcia.
Zwłaszcza poza dużymi aglomeracjami sposoby dotarcia i pozyskania kandydata do pracy wymagają od agencji coraz większej kreatywności. Często wykorzystywane są metody, które do niedawna wydawałyby się wręcz kuriozalne: wizyty przedstawicieli agencji w domach, miejscowych sklepach, szkołach, lokalnych urzędach pocztowych, parafiach, na festynach i imprezach sportowych.
Wszystkie praktykowane metody dotarcia i pozyskania kandydatów do pracy wynikają każdorazowo ze specyfiki projektu i regionu działania agencji.

Współczynnik aktywności zawodowej Polaków jest najniższy w Unii Europejskiej i oscyluje w granicach 56,8%. Rynek pracy ma więc duży potencjał w postaci osób, które pozostają dotychczas bierne. Dotarcie do tej grupy i jej aktywizacja to wielkie wyzwanie do agencji pracy tymczasowej.
Należy jednak pamiętać, że Polska jest bardzo niejednorodna pod tym względem. W regionach rozwiniętych gospodarczo np. wielkich aglomeracjach czy specjalnych strefach ekonomicznych brak kandydatów do pracy jest bardzo dotkliwy, podczas gdy w wielu regionach gdzie infrastruktura przemysłowa i usługowa jest słabo rozwinięta wciąż potencjalnych pracowników jest wielu, natomiast brak jest pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem personelu.
Tam gdzie pozwala na to rachunek ekonomiczny agencje pracy tymczasowej organizują transport dla pracowników tymczasowych pomiędzy miejscowościami.

Co oznacza rynek pracownika dla agencji?
Po pierwsze: zmianę strategii w pozyskiwaniu pracowników, wypracowanie bardziej kreatywnych, aktywnych metody dotarcia do potencjalnych pracowników.
Po drugie: utrzymanie pozyskanych pracowników w agencji.
Kluczowym elementem jest więc dobra renoma agencji wśród pracowników tymczasowych. Tylko wówczas gdy będą oni zadowoleni z serwisu agencji, obsługi, wynagrodzenia, pracy, którą wykonują, będą wybierać daną agencję.
Rośnie więc rola działań w zakresie opieki nad pracownikami tymczasowymi, motywowania, szkolenia, zapewnienia rozwoju, mierzenia ich satysfakcji.

Trudności w pozyskiwaniu pracowników sprawiły również, że rozwija się współpraca pomiędzy agencjami w zakresie „podwykonawstwa” rekrutacyjnego, tzw. usługi REC 2 REC. Tam gdzie jeden podmiot nie jest w stanie sprostać projektowi klienta, dobiera partnerów wśród innych agencji do wspólnej realizacji zadania.
 
 
 
Monika Ulatowska
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia 

« powrt