Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Kobieta pracująca na "nieprzyjaznym" rynku pracy

Agnieszka Majsiej - Specjalistka ds. PR ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Sytuacja kobiet na rynku pracy nie jest najlepsza. Wiele mówi się o nierównych szansach, dyskryminacji, znane jest również zjawisko „szklanego sufitu”

Sytuacja kobiet na rynku pracy nie jest najlepsza. Wiele mówi się o nierównych szansach, dyskryminacji, znane jest również zjawisko „szklanego sufitu” tzn. bariery hamującej rozwój zawodowy kobiet w porównaniu z mężczyznami.

Czynnikiem, który w głównej mierze determinuje sytuację kobiet na rynku pracy jest funkcja opiekuńcza kobiet pełniona w rodzinie. Kobiety nie tylko rodzą i wychowują dzieci, to również one najczęściej opiekują się osobami chorymi, starszymi rezygnując z kariery zawodowej.

Wymienione kwestie stanowiły kluczowy temat zorganizowanej w kwietniu b.r. przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. konferencji „Kobieta Pracująca…” na (nie)przyjaznym rynku pracy” pod honorowym patronatem  Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Celem konferencji było dotarcie do instytucji rynku pracy, bezrobotnych kobiet oraz wszelkich organizacji zaangażowanych w działalność na rzecz aktywności zawodowej kobiet, oraz przekazanie im najnowszych analiz dotyczących sytuacji  kobiet  na rynku pracy, które powstały w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej: SYSTEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET - „KOBIETA PRACUJĄCA…”. Jednak nadrzędnym celem spotkania, było wzbudzenie szerokiej dyskusji pomiędzy instytucjami, które w rozmaity sposób wpływają na życie zawodowe kobiet, a samymi kobietami, których te działania dotyczą, a które nieczęsto mają okazję wypowiedzieć się czego tak naprawdę potrzebują. W konsekwencji udało się osiągnąć lepsze zrozumienie problemu oraz wskazanie możliwych rozwiązań.

Cały projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy obejmował badania ogólnopolskie (prowadzone metodą ankietową) oraz badania pogłębione prowadzone w 4 regionach Polski, których wynikiem był opis aktualnej sytuacji kobiet na rynku pracy. Stanowiły one solidną podstawę do rozważań na temat możliwych działań zaradczych i polepszających ze strony zarówno rządu i pracodawców, jak i samych kobiet. Drugim etapem było przeprowadzenie akcji informacyjnej, w ramach której przekazywano najważniejsze informacje z badań. Akcja polegała na zorganizowaniu cyklu seminariów i konferencji regionalnych, a także na zorganizowaniu ogólnopolskiej konferencji podsumowującej.
W jej trakcie poruszano temat m.in.: równouprawnienia kobiet, polityki prorodzinnej jak również segregacji zawodowej. Zastanawiano się też nad nowymi formami życia zawodowego kobiet. Wśród zaproponowanych rozwiązań najbardziej obiecujący wydaje się projekt stworzenia żłobków, przedszkoli w miejscu pracy, telepraca oraz promocja partnerskiego układu w rodzinie. Rozwiązania te mogą przyczynić się do wyrównania szans zawodowych kobiet i mężczyzn, a tym samym umożliwić pogodzenie życia rodzinnego
i zawodowego.

Agnieszka Majsiej

Specjalistka ds. PR

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Dla Competitive Skills

« powrt