Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Jak skutecznie poprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Jacek Goś - Dyrektor ds. Rekrutacji w Banku BPH

Rozmowa rekrutacyjna jest skuteczna wtedy, kiedy obie strony są usatysfakcjonowane po jej zakończeniu. Pracodawca, z powodu znalezienia odpowiedniego pracownika, natomiast kandydat, z powodu znalezienia pracodawcy, który spełnia jego oczekiwania.

Rozmowa rekrutacyjna jest skuteczna wtedy, kiedy obie strony są usatysfakcjonowane po jej zakończeniu. Pracodawca, z powodu znalezienia odpowiedniego pracownika, natomiast kandydat, z powodu znalezienia pracodawcy, który spełnia jego oczekiwania. Naszym celem jest uzyskanie informacji na temat poziomu kwalifikacji i kompetencji kandydata oraz stopnia jego dopasowania do wymagań organizacji.  Jak to zrobić? Przygotować się do spotkania oraz zadbać o jego efektywny przebieg, dzięki czemu będziemy mogli uzyskać potrzebne w procesie rekrutacji informacje.Koniecznym jest dokładne zapoznanie się z nadesłaną aplikacją, następnie należy zaplanować rozmowę oraz mieć na uwadze kilka istotnych elementów, które warunkują profesjonalny przebieg spotkania. Procentuje przyjazna postawa oraz partnerskie podejście do kandydata, warto uważnie słuchać wypowiedzi naszego rozmówcy oraz stawiać pytania otwarte, adekwatne do toku rozmowy. Sprawą oczywistą jest, unikanie tematów z obszarów, które mogłyby naruszyć poczucie prywatności kandydata.  Co zrobić, aby dokonać profesjonalnej oceny dopasowania kandydata do poszukiwanego profilu? W tym celu warto po prostu rzetelnie notować wypowiedzi kandydata, co nam pozwoli uniknąć ewentualnej nadinterpretacji czy dopowiadania od siebie. W ten sposób maksymalizujemy obiektywizm oceny. Należy pamiętać również o tym, aby tak zaplanować przebieg spotkania, aby kandydat miał możliwość udzielania swobodnych wypowiedzi oraz zadawania pytań. Przebieg spotkania rekrutacyjnego ma wpływ na budowanie wizerunku firmy jako pracodawcy. Dlatego też niezwykle ważne jest profesjonalne i odpowiedzialne podejście osób, które uczestniczą w procesie rekrutacji. 

Jacek Goś

Dyrektor ds. Rekrutacji

Pion Zasobów Ludzkich

Bank BPH SA

« powrt