Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

System ocen pracowniczych

Cel wdrożenia systemu ocen okresowych:

System okresowych ocen pracowniczych pozwala na poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami a ich przełożonymi, zoptymalizowanie wykorzystania potencjału poszczególnych osób, stworzenie konkretnych podstaw do wprowadzenia zdrowej polityki zarządzania personelem, np.: polityki wynagrodzeń, awansu, szkoleń, czy zwolnień, a przede wszystkim pełni bardzo ważną funkcję motywującą.

Naszym zadaniem jest pomóc w stworzeniu możliwie najbardziej efektywnego narzędzia oceny, a także możliwie najkorzystniejszych warunków wdrożenia całego systemu.

Przykładowe cele wdrożenia systemu ocen okresowych:

Zwiększenie efektywności pracy; Planowanie ukierunkowanego rozwoju pracowników oraz analiza potrzeb szkoleniowych; Ocenianie pracy pracowników.  

Etapy wdrożenia:

Weryfikacja materiałów wewnętrznych firmy - uwarunkowanie organizacyjne pod kątem opracowania systemu ocen; Wybór systemu ocen oraz opracowanie procedury oceny; Przygotowanie wstępnych narzędzi oceny; Pilotaż systemu oceny; Szkolenia dla oceniających i ocenianych; Wsparcie doradcze.  

Podstawowe cechy systemu ocen okresowych:

Konkretność - pracownik posiada wiedzę z czego będzie rozliczany i jaki wpływ ma jego ocena na wynagrodzenie i planowanie rozwoju w firmie; Cykliczność - ocena pracownika dokonywana w równych, stałych odstępach czasu; Orientacja na przyszłość - spotkanie oceniające musi zakończyć się planem działania na następny okres.  

Szacowany czas trwania wdrożenia:

Czas wdrożenia systemu ocen okresowych w dużym stopniu zależy od sytuacji zastanej w Firmie, w której będzie miało miejsce wdrożenie, np. do tego, czy funkcjonują opisy stanowisk, modele kompetencyjne.

Średnio wdrożenie trwa od 6 do 12 miesięcy. 

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.

Agnieszka Koszewska

akoszewska@competitiveskills.pl