Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

SprzedaĆŒ firmy

 

 W ramach doradztwa w zakresie sprzedaĆŒy firmy oferujemy:

  • wybór optymalnej strategii sprzedaĆŒy
  • opracowanie harmonogramu i prowadzenie procesu
  • poszukiwanie i selekcja potencjalnych inwestorów
  • przygotowanie dokumentacji procesowej (teaser, memorandum informacyjne)
  • sporządzenie/weryfikacja biznes planu oraz wyceny
  • okreƛlenie skutków księgowych i podatkowych transakcji
  • nadzór nad procesem due diligence
  • doradztwo w negocjacjach i zamykaniu transakcji