Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Outplacement indywidualny i grupowy

 

Program outplacementowy polega na wsparciu zwalnianych pracowników w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia, poprzez przekształcenie negatywnych emocji związanych z utratą pracy w różnego rodzaju aktywność mającą na celu znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia.

W ramach programu przewidziane są spotkania indywidualne i w małych grupach, rozmowy z psychologiem, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, szkolenie z metod i narzędzi poszukiwania pracy oraz promowanie uczestników wśród innych firm doradczych oraz instytucji współpracujących z Competitive Skills.

Program nie tylko pomaga zwalnianym pracownikom, ale także wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.