Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Ocena efektywności zatrudnienia

 

Ocena efektywności wykorzystania zatrudnienia polega na porównaniu ilościowym i jakościowym faktycznego zatrudnienia z zatrudnieniem optymalnym, wg opracowanego standardu.

Wyniki takiej oceny pozwalają określić nadwyżki i niedobory zatrudnienia w danych jednostkach organizacyjnych, jak i na konkretnych stanowiskach pracy. Naszym zadaniem jest pomóc Klientowi w opracowaniu metodyki oceny w oparciu o indywidualne wyznaczniki ściśle powiązane z obszarem działalności instytucji.