Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Badanie satysfakcji pracowników

Cel badania:

Istota badania satysfakcji pracowników opiera się na tezie, że zgodność pomiędzy wartościami oczekiwanymi Pracowników i wzmocnieniami dostarczanymi przez środowisko pracy determinuje występowanie satysfakcji zawodowej. Ta z kolei gdy współwystępuje z przydatnością pracownika bezpośrednio wpływa na efektywność jego pracy.

Badanie satysfakcji pracowników pozwala poznać postawy i nastroje panujące wśród pracowników organizacji, odkryć obszary problematyczne, trudne, generujące konflikty oraz najbardziej satysfakcjonujące aspekty pracy.

Celem badania jest zarówno ocena aktualnego poziomu satysfakcji, jak i identyfikacja czynników wpływających na ogólny poziom satysfakcji z pracy w danej grupie pracowników.

Forma badania:

Jest to badanie ankietowe, które pozwala na swobodne, bezpieczne wypowiedzenie się każdego Pracownika na temat funkcjonowania firmy i zbadanie poziomu zadowolenia (satysfakcji) personelu.

Wersja podstawowa narzędzia zawiera 50 stwierdzeń, które badają 6 głównych (uniwersalnych) obszarów funkcjonowania Firmy, np.: Komunikacji i współpracy z innymi działami; Organizacji pracy; Pracy zespołowej i atmosfery w pracy; Wynagrodzeń i innych świadczeń; Szkoleń i rozwoju; Oceny bezpośredniego przełożonego.  

Badanie może zostać rozszerzone o inne obszary lub zaproponowane obszary mogą zostać zmienione na inne. Badanie prowadzone jest przy pomocy wystandaryzowanego arkusza anonimowej ankiety.

Szacowany czas trwania badania:

Określenie celów badania (występujących problemów) - 5 dni roboczych.

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród Pracowników - 10 dni roboczych.

Przygotowanie kwestionariusza ankiety - 10 dni roboczych (w czasie kampanii).

 Przeprowadzenie badania w formie papierowej - 20 dni roboczych.

Analiza wyników, interpretacja oraz przygotowanie i przedłożenie raportu - 20 dni roboczych.

Kontakt

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania sie z szerszą ofertą naszych usług.

Agnieszka Koszewska

akoszewska@competitiveskills.pl