Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Badanie opinii klientów

Cel badania:

Badanie opinii klientów ma na celu rozpoznanie ukształtowanych postaw klientów wobec badanej instytucji, a także identyfikację czynników, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na ich zadowolenie. Wyniki tego badania umożliwiają wdrożenie optymalnych programów naprawczych, prowadzących do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Forma badania:

Najlepszą formą sprawdzenia zadowolenia klientów z usług jest zadanie im konkretnego pytania, a najlepiej szeregu odpowiednio dobranych pytań, dzięki którym uzyskamy nie tylko odpowiedź „TAK” lub „NIE”, lecz bardziej wyczerpującą, szczegółową informację na temat obszarów funkcjonujących poprawnie i tych, w których należałoby coś zmienić.

Badanie przeprowadzane jest przy pomocy wystandaryzowanego kwestionariusza ankiety. Wystandaryzowanie arkusza ułatwi zebranie wyników, a także umożliwi porównywanie wyników zebranych (np. w poszczególnych sklepach lub placówkach bankowych, ubezpieczeniowych i in.) lub w poszczególnych latach (np. powtórzenie badania i porównanie wyników po roku).

Sposoby przeprowadzania badania:

Badanie ankietowe możemy przeprowadzić różnymi sposobami, w tym np.: Bezpośrednia rozmowa z klientem po wyjściu ze sklepu; Rozmowa telefoniczna z klientem (dotyczy wyłącznie stałych Klientów lub tych, których nr telefonów są nam dostępne); Wypełnienie przez klienta ankiety drogą elektroniczną - dotyczy np. klientów sklepu internetowego, którzy mają w zwyczaju komunikować się tą drogą;  

Podstawowe pytanie, na które chcemy uzyskać odpowiedź, to "Czy klient ponownie dokona zakupu?". Jednak nie warto się ograniczać tylko do tego jednego pytania, ponieważ w przypadku odpowiedzi negatywnej „NIE” czy też pozytywnej „TAK” nie będziemy nadal wiedzieli jaki jest powód tej decyzji.

Szacowany czas trwania badania:

Przygotowanie ankiety - 5 dni roboczych;

Przeprowadzenie badania (w zależności od wybranego sposobu) - 5 - 15 dni roboczych;

Opracowanie wyników i przedstawienie raportu - 5 dni roboczych.

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.

Agnieszka Koszewska

akoszewska@competitiveskills.pl